Opinie

“Kritische” lezing over euthanasie

Dit bericht delen

De Morgen kondigde een ‘kritische’ lezing aan over euthanasie in het Gentse AZ Sint-Lucas ziekenhuis door advocaat Fernand Keuleneer. Keuleneer zelf spreekt over een lezing over gewetensvrijheid. Een podium geven aan de man die euthanasie als een ‘gecontroleerde industrie’ bestempelde, is een duidelijke stellingname.

Dit is geen kwestie van vrijheid van meningsuiting. Het feit dat dit geen debat is tussen voor- en tegenstanders van euthanasie, maar een lezing door een rabiaat tegenstander over gewetensvrijheid doet meer dan vermoeden dat dit katholieke ziekenhuis de euthanasiewet liever naast zich neerlegt. Bovendien ziet het ziekenhuis deze lezing als bijscholing voor artsen. Op die manier verschaft het de ideologische nonsens van Keuleneer een aureooltje van wetenschappelijkheid. Deze intellectuele oneerlijkheid is een ziekenhuis – dat correcte zorg voor de patiënt vooropstelt – onwaardig.

De rechten van de individuele arts, waaronder de gewetensvrijheid, zijn beschermd. Als een patiënt aan de euthanasievoorwaarden voldoet, dient het ziekenhuis als instelling de wil van de patiënt te respecteren en de wet na te leven. Het zelfbeschikkingsrecht staat centraal. Hier zwijgt Keuleneer zedig over.

Als men werkelijk bezorgd was om het wettelijk kader, dan zou men het gebrek aan transparantie inzake palliatieve sedatie aan de kaak stellen. De realiteit is dat palliatieve sedatie vandaag zonder enige controle of monitoring optreedt als vervanger voor euthanasie. Ik stel vast dat tegenstanders van euthanasie hier geen noemenswaardige gewetenslast van ondervinden, want daarover zou je wél een interessante lezing kunnen houden.

Jean-Jacques De Gucht

Bron: De Morgen 09/05

Andere nieuwsberichten

Opinie

Is het welzijn van jongeren op school dan geen kerntaak van de overheid?

Opinie

Enerzijds-Anderzijds een synoniem voor besluiteloosheid?