Algemeen

Open Vld pleit voor collectieve reiniging van stookolietanks

Dit bericht delen

Open Vld Aalst pleit voor een collectieve reiniging van stookolietanks. Dat heeft volgens de partij verschillende voordelen voor mens en milieu. “Vergeten stookolietanks dreigen het bodemwater te verontreinigen. Mensen stellen deze reiniging vaak uit omwille van de kostprijs. 

“Een collectieve sanering biedt hier een oplossing”, zegt Jean-Jacques De Gucht, fractieleider voor Open Vld Aalst. “In sommige Vlaamse steden en gemeenten organiseert men een tankslag. Dit is een samenwerking tussen de intercommunale en de stad of gemeente. Door geïnteresseerde inwoners te informeren en groeperen in een groepsaankoop kunnen goede voorwaarden bekomen worden bij firma’s die stookolietanks saneren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er minder tanks vergeten worden en het risico op milieuvervuiling beperkt wordt”, stelt De Gucht. 

Naast het financiële aspect, kan een groepsaankoop volgens Open Vld ook een gedragsverandering teweeg brengen. “Hopelijk kan een infoavond rond een collectieve sanering bewoners ertoe aanzetten in te stappen in het project. Goed geïnformeerde burgers zullen sneller als goede huisvader omgaan met dit probleem. Als mensen weten hoe ze deze sanering moeten aanpakken en er
bovendien een kostenbesparing aan gekoppeld is, zullen meer mensen instappen in dit project”, besluit De Gucht. 

Open Vld hoopt dat intercommunale Solva dit probleem zal aanpakken. (RLA)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Mijn busje heeft een ziel

Algemeen

Laat me nog maar even jong en blond zijn