Algemeen

Open VLD manifesteert zich met cultuurplannen

Dit bericht delen

‘Een nieuwe focus en meer ambitie’, willen drie politici van Open VDL in het cultuurbeleid na Bert Anciaux.

Hun tekst is op onze opiniepagina’s te lezen. Hij is ondertekend door Herman Schueremans, Sven Gatz en Jean-Jacques De Gucht (foto).

Over enkele uitgangspunten verschillen ze van de opinieteksten uit de theaterhoek (zie hiernaast). Zo vinden ze dat het beleid momenteel te veel focust op artistieke criteria. De focus zou al te eenzijdig op vernieuwing liggen.

Een ander verschilpunt is dat cultuur voor hen geen alleenstaand feit is. Cultuur speelt een belangrijke rol in de tewerkstelling en genereert economische bloei.

De drie vinden dat een minister van Cultuur niet te veel mag afdwingen. Vernieuwing en participatie opleggen tast de vrijheid van de kunstenaar aan en is neerbuigend tegenover de toeschouwer.

Het toekomstige cultuurbeleid is, in tijden van minder middelen, volgens hen gebaat bij meer ondernemerschap. Dat kan helpen de creaties ruimer te verspreiden. Vooral het internationale werk heeft nood aan een grotere enveloppe.

‘Elke euro subsidie mag in vraag worden gesteld’, schrijven de drie. Ze willen de subsidies niet afschaffen, maar anders verdelen. Voor hen staan de prestaties van artiesten en organisaties centraal. Ze zetten in op de spreiding van het werk en de diversiteit van het aanbod.

Cultuur is voor Open VLD een volwaardig element van de economie. De partij is voorstander van alternatieve financieringen. Te veel initiatieven vallen nog tussen het subsidiesysteem en de private financiering.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Cirk! is terug in volle glorie

Algemeen

Dure personeelsreceptie opnieuw onder vuur