Algemeen

“Volwassenenonderwijs biedt kansen aan vroegtijdige schoolverlaters”

Dit bericht delen

Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 12,1 procent van de leerlingen het secundair onderwijs verliet zonder kwalificatie. Het schooljaar voordien was dat 11,8 procent. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar bijkomende maatregelen. “Het percentage vroegtijdige schoolverlaters zit al sinds 2015 in stijgende lijn. De coronacrisis en de bijhorende gesloten scholen en het afstandsonderwijs zorgen waarschijnlijk voor een verdere stijging. We moeten meer inzetten op volwassenenonderwijs om ongekwalificeerde schoolverlaters een tweede kans te bieden”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters dikt de laatste jaren aan tot 12,1 procent in het schooljaar 2018-2019, zo stellen nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Hierbij vallen de verschillen tussen de onderwijsvormen op. In het algemeen secundair onderwijs (aso) zien we 3,2 procent schoolverlaters, in het technisch secundair onderwijs (tso) 8,8 procent, in het kunstsecundair onderwijs (kso) 13,9 procent en in het beroepssecundair onderwijs (bso) zelfs 17,8 procent. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) spreken we van maar liefst 59,4 procent ongekwalificeerde schoolverlaters. Daarnaast neemt de kans op vroegtijdig schoolverlaten sterk toe met elk bijkomend jaar schoolse achterstand.

Ook de verschillen tussen thuis wel of niet Nederlands spreken zijn duidelijk. Jongeren die thuis geen Nederlands spreken hadden in het schooljaar 2018-2019 meer dan drie keer zoveel kans op ongekwalificeerd schoolverlaten als jongeren die thuis uitsluitend Nederlands spreken. Tot slot zijn de verschillen naargelang het opleidingsniveau van de moeder ook opvallend. Bij jongeren van wie de moeder geen diploma lager onderwijs heeft, liep de vroegtijdige schooluitval op tot 32,1 procent. Bij jongeren van wie de moeder een diploma hoger onderwijs heeft, is dat slechts 4,7 procent.

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “We hebben het hier het afgelopen jaar al meerdere malen gehad over scholieren die tijdens de lockdown van de radar verdwenen. De vrees bestaat dat de coronacrisis en daardoor de gesloten scholen en het afstandsonderwijs het percentage ongekwalificeerde schoolverlaters nog verder zal doen stijgen. Maar zij zijn ook de eerste slachtoffers in een laagconjunctuur. Ze komen op straat te staan en stellen dan vast dat het bijzonder moeilijk is om zonder diploma aan een job te geraken. Er ligt dus heel veel werk op de plank. We moeten er alles aan doen om de mensen die uitvallen naar het volwassenenonderwijs te leiden.”

Het liberale parlementslid stipt aan dat het onderwijs dé manier is om er in onze maatschappij voor te zorgen dat iedereen alle kansen krijgt en benut. Tegelijkertijd moeten we de zaken die mensen tegenhouden om kansen te grijpen, maximaal wegwerken.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid De Gucht: “We hebben een aantal maatregelen voor ogen om het volwassenenonderwijs in het kader van de relance een boost geven. 1. We spreken kwetsbare jongeren actief aan om hen verder te begeleiden. Via tweedekansonderwijs zorgen we ervoor dat ze een diploma halen, in samenwerking met Actiris en VDAB. 2. We zetten in op individuele intensieve leertrajectbegeleiding bij NEET-jongeren (not in education, employment or training). 3. We focussen op de Examencommissie. 4. We werken aan de motivatie van jongeren door hun elders verworven competenties in kaart te brengen en er ook vrijstellingen voor te geven bij een opleiding. Kortom: voor mij is de rol van het volwassenenonderwijs essentieel in de reactieve aanpak.”

Jean-Jacques De Gucht – 31 maart 2021

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Mevrouw Jean-Jacques De Gucht. De First-Lady Van Aalst ?!

Algemeen

Lokale Burgerkrant: Waarom onze kandidaten voor Open Vld kiezen