Algemeen

Katholiek net vergalt feestelijke invoering nieuwe eindtermen

Dit bericht delen

De goedkeuring van de nieuwe eindtermen verloopt in mineur. Dat het katholieke net ermee dreigt om naar het Grondwettelijk Hof te stappen, veroorzaakt bezorgdheid en verontwaardiging.

‘Heel bizar. Binnen zitten met corona, het doet duidelijk iets met een mens.’ Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) toont geen ­begrip voor het voornemen van ­Lieven Boeve om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. ­’Eigenlijk spreekt de directeur-generaal van het katholieke net tegen een spiegel. Aanvankelijk ging hij zelf voor 99 procent akkoord met de nieuwe eindtermen.’

Het Vlaams Parlement keurt vanmiddag de eindtermen voor de tweede en derde graad goed, die vanaf 1 september zullen gelden. Aan de stemming gingen jaren van voorbereiding vooraf, met veel inspraak en de installatie van een ­expertencommissie. De eind­termen omschrijven de stof die een leerling op een bepaald moment moet kennen, en zijn er in de eerste plaats op gericht de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Ze ­maken het ook makkelijker om evaluatieproeven te organiseren.

U-bocht

De officiële invoering ervan komt met een vervelend randje. Dit najaar trok het katholieke net, dat 70 procent van de ‘markt’ bedient, zijn handen van het project af. Volgens topman Boeve zijn de eind­termen te gedetailleerd en laten ze de scholen niet toe om voluit de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs te beleven. Hij weet zich gesterkt door een kritisch advies van de Raad van State.

Morgen beslist het katholieke net finaal of het naar het Grondwettelijk Hof stapt. Boeve zei eerder dat het decreet hem geen ruimte laat, maar gaf daarbij toe dat zijn organisatie een U- bocht heeft ­gemaakt.

‘Geen harnas’

Traditioneel blijft CD&V een ­belangrijke strategische bond­genoot van de ‘Guimardstraat’. Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid van de partij, ligt naar eigen zeggen wakker van de situatie. ‘Als het Grondwettelijk Hof het ­decreet vernietigt, vertrekken we alvast niet van een wit blad.’ Vandromme krijgt veel bezorgde reacties over de reikwijdte van de eindtermen. ‘Het blijven nochtans minimumdoelen, ze vormen geen harnas dat elke beweging uitsluit.’

Zelfs al wil CD&V de Guimardstraat ter wille zijn, ruimte voor aanpassingen was er niet meer. Vandromme: ‘Dit is een structurele aanpassing. Snel snel allerlei eindtermen schrappen blaast het fundament weg.’

Bij de andere meerderheids­partijen kan Boeve op minder ­begrip ­rekenen. Volgens Jean-­Jacques De Gucht (Open VLD) denkt de directeur-generaal niet ‘in het belang van het onderwijs’, maar ‘doet hij aan politiek’. Dat de weerbarstige houding van het ­katholieke net al vertraging veroorzaakte, ergert De Gucht. Volgens hem blijft er voldoende ruimte over om zelf een pedagogisch project te stofferen. ‘Ik hoop echt dat Boeve bij het Grondwettelijk Hof aan het kortste eind trekt. Tijdens een hoorzitting kon hij op heel wat vragen niet antwoorden.’

Appelen en mango’s

Vandromme noch Daniëls kan uitleggen waarom Boeve zich plots ­tegen de eindtermen keerde. Wel zou de directeur-generaal onder meer geschrokken zijn van de ­manier waarop de inspectie de strikte toepassing van de eind­termen voor de eerste graad eiste. De ‘confrontatie met de realiteit’ deed hem van mening veranderen.

Daniëls veroordeelt een ‘populistische campagne’ van het katholieke net, die bulkte van de ‘halve waarheden en hele leugens’. ‘Die campagne jaagde het eigen leerkrachtenkorps tegen het plafond. Daardoor rest hem niets anders dan naar het Grondwettelijk Hof te stappen.’

Hij betreurt het dreigement en vraagt zich af of Boeve begaan is met de kwaliteit van het onderwijs. De vergelijking met de regeling van de terugdraaiende teller – die het parlement goedkeurde, ondanks voorbehoud van de Raad van State, waarna het Grondwettelijk Hof die vernietigde – vindt hij ongepast. ‘U vergelijkt appelen met mango’s.’

Volgens de N-VA’er voeden ‘de eindtermen de vrijheid van onderwijs. De leerkracht weet voortaan perfect wat hij moet geven. De koepel kan de leerkracht niet meer de eigen leerplannen oplepelen.’

Toch voert het parlement meteen een noodprocedure in. Een ‘praktijkcommissie’ begeleidt de introductie. Bij de detectie van problemen kan die meteen ingrijpen. Bovendien hoopt Vandromme dat de inspectie terughoudend optreedt in afwachting dat ‘scholen en leerkrachten de eindtermen omarmen’.

Bron: De Standaard (10 februari 2021)

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vlaamse commissie leert carnaval kennen

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht vloekt