Aalst, Mobiliteit

Fietsparkeerplaatsen

Dit bericht delen

Dat fietsparkeren een element is dat fietsen kan stimuleren staat buiten kijf. Meer en meer wordt er door de burger geïnvesteerd in fietsen. Meer en meer mensen gaan over tot het kopen van een fiets die aansluit bij het gebruik dat ze ervan willen maken. De kwaliteit van een fiets primeert meer en meer. De kostprijs ervan kan hoog oplopen. De vraag naar kwalitatieve fietsen is op zeer korte tijd erg gestegen. Getuige hiervan mogen de lange wachttijden zijn die er op dit op moment heersen bij het aanschaffen van een fiets.

Het is een gegeven dat de fiets een steeds prominentere plaats inneemt en het is het evident dat er zorg besteed wordt aan de plaats waar fietsen kunnen gestald worden en aan de faciliteiten waar fietsers gebruik kunnen van maken. Het is nogal vanzelfsprekend dat een fiets die met zorg gekocht is ook met de zorg kan gestald worden.

Inpandige fietsenstalling in winkelcentra kennen we niet alleen in Nederland. Ook in Vlaanderen zijn er hiervan enkele voorbeelden oa Antwerpen, Kortrijk en Brugge.

Om een pand tot fietsenstalling om te bouwen zijn niet alleen heel wat investeringen nodig, maar moet er ook een adequaat beheer kunnen voorzien worden. De manier waarop aan fietsen en fietsers toegang kan gegeven worden tot het pand en de stalling en de manier waarop fietsen kunnen gestald worden moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Al snel zien we in andere projecten dat het moeten nemen van een hindernis, zijnde een trap met geleiding of een nemen van een drempel, vaak reeds een belemmering betekent voor het gebruik van een stalling. Daarnaast moet de veiligheid kunnen gegarandeerd worden. Indien veiligheid niet kan gewaarborgd worden, is dit onmiddellijk nefast voor de aantrekkelijkheid van de stalling, zo bijvoorbeeld de fietsenstalling van het station. Dergelijke projecten moeten dus goed voorbereid worden. Enerzijds moet het pand op een geschikte locatie gesitueerd zijn en anderzijds vraagt het een vrij grote investering om dit stallingsklaar en -veilig te maken. Daarnaast moet dergelijke locatie ook beheerd worden en moet ervoor gezorgd worden dat ook dit op een goede manier kan gebeuren.

Rondom ons zien we dat ook andere steden en gemeenten aan het zoeken zijn naar goede toepassingen om op deze vraag van de burger te kunnen inspelen. We zien bijvoorbeeld in Mechelen een proefproject lopen om een ondergrondse fietsparking onder de Grote Markt.

Ook in Aalst zijn we bezig om gepaste praktijken te ontplooien. Onze bewaakte fietsenstalling op de binnenkoer van het stadhuis is al jaren heel succesvol en is door iedereen goed gekend is.   Daarnaast is er een nieuwe overdekte fietsenstalling voorzien aan de parking Keizershallen en worden er over het hele grondgebied meer en meer fietsenstallingen bijgeplaatst, niet alleen in het centrum maar ook in de woonbuurten.

Een project dat lopende is, is de fietsenstalling aan de Graanmarkt die we willen uitbreiden en overdekken.

Ook in de nieuwe ondergrondse parking Esplanade wordt een grote fietsenparking van minimaal 200 plaatsen voorzien. Dit zal één van de grootste ondergrondse fietsenparkingen worden van Vlaanderen.

Dan hebben we het vooral gehad over de bezoeker, maar vergeet ook niet de bewoners van onze stad die in een stadwoning geen ruimte hebben voor het veilig stallen van een fiets en dus zoeken naar een oplossing op het openbaar domein. Daar zou de velobox een mogelijke oplossing kunnen zijn. Onderzoek hierover is lopende.

We zetten dus alle mogelijke middelen in om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de burgers die met de fiets onze stad bezoeken en die in onze stad wonen en een veilige stalling nodig hebben voor hun fiets.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Vlaams Gewest en stad Aalst trekken 254.100 euro uit voor onderzoek naar fietstunnels aan Haring, Colruyt en Burgemeestersplein

Aalst, Mobiliteit

Circulatieplan AAlst