Aalst, Openbare werken

Bomen aan vervanging toe in omgeving Terlinden en Baron Romain Moyersoen Park

Dit bericht delen

In de omgeving van Terlinden zijn 100 sierkersen in slechte conditie en aan vervanging toe. Aan het Baron Romain Moyersoen Park gaat het over 43 sierperen. Er is een omgevingsvergunning afgeleverd om deze straatbomen te kappen en te vervangen door gezonde alternatieven.

Bomenbeleid
De stad doet er alles aan om het bestaande bomenpatrimonium te behouden en te versterken. Bomen zijn immers van cruciaal belang voor onze gezondheid en mentaal welzijn. Bomen:
– bieden schaduw en verkoeling
– temperen overstromingen
– absorberen CO2
– filteren vervuiling uit de lucht
– bieden een habitat voor vogels, zoogdieren en andere planten.
De stad draagt zorg voor de bomen op haar grondgebied. Als om één of andere redenen bomen slecht groeien en geen toekomst meer hebben op deze plaats, dan worden ze gerooid en vervangen door duurzamere bomen.

Sierkersen in slechte conditie
De straatbomen in omgeving Terlinden (Raffelgemsraat en de omliggende straten) zijn aan vervanging toe. De gezondheidstoestand van deze sierkersen is niet meer zo goed. Hun wortels hebben er niet genoeg plaats om volwaardig te ontwikkelen. Bovendien kunnen ze niet genoeg voedingsstoffen, water en lucht uit de verarmde bodem halen. Daardoor groeien de bomen slecht en sterven ze na enkele jaren af. Door de slechte standplaats groeien de wortels oppervlakkig en duwen ze de voetpaden omhoog. Dit brengt de veiligheid van de voetgangers in het gedrang.

De stad zal daarom deze 100 sierkersen ‘Prunus avium Plena’ rooien en vervangen door evenveel klimaatrobuustere bomen . De stad kiest voor variëteiten van linden. De soort linde hangt af van de standplaats en de vrije ruimte tot de gevel. Hieronder lees je welke bomen in welke straten zullen aangeplant worden:
– Raffelgemstraat: 34 Tilia cordata ‘Roervo’
– Expostraat: 8 Tilia cordata ‘Corzan’
– Lindenstraat_1: 8 Tilia cordata ‘Greenglobe’
– Lindenstraat_2: 5 Tilia cordata ‘Corzan’
– Irisstraat en Terlindenstraat: 45 Tilia flavescens ‘Glenleven’

Om de nieuwe bomen tot volwaardige ontwikkeling te laten komen zal meteen hun standplaats en hun ondergrondse groeiruimte verbeterd worden.

Baron Romain Moyersoen Park
De gezondheid van de 43 sierperen (Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’) aan Baron Romain Moyersoenpark is niet meer zo goed. De bomen hebben zichtbare kenmerken van ziekte of zwakte. Hun tak- en bladbezetting is slecht. De sierperen met een omtrek tussen 50 en 150 cm staan in de groene berm langs de weg. Deze bomen worden vervangen door klimaatrobuuste soorten en meteen wordt ook de standplaats verbeterd. concreet zullen hier Perzische Ijzerhoutbomen (Parrotia Persica ‘Vanessa’) aangeplant worden. Deze laanbomen staan bekend om hun prachtige herfstkleuren.

Omgevingsvergunning
Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor de vervanging van deze bomen. Die wordt ter plaatse bekend gemaakt door gele aanplakaffiches. De werken zelf zullen pas in het najaar uitgevoerd worden, het ideale plantseizoen voor bomen.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Aanpak Grote Markt

Aalst, Mobiliteit

Apart parkeerregime voor zorgverleners