Aalst, Mobiliteit

Hoppinpunten

Dit bericht delen

 

Het verhaal van de Hoppinpunten wordt zowel vanuit Aalst als vanuit de vervoerregio Aalst aangestuurd. Het is belangrijk om als stad een aantal plaatsen vast te leggen waar het volgens ons noodzakelijk is om een Hoppinpunt in te planten. Doch het is ook een regionaal verhaal. Het verhaal van de Hoppinpunten is een verhaal dat maar kan slagen als dit doorgetrokken wordt naar de ruimere regio.

In heel het mobiliteitsverhaal maken de Hoppinpunten inderdaad één van de elementaire factoren uit. Het kunnen schakelen van het ene vervoersmiddel naar het andere en dit op een uniform aangeduide en ingerichte plaats via eenzelfde digitale weg, is van cruciaal belang om een nieuw mobiliteitsverhaal te kunnen schrijven.

Op welke manier dit alles vorm moet krijgen, zit nog in een preliminaire fase waarbij er nog gezocht wordt hoe alles op elkaar kan worden afgestemd.

Er bestaat momenteel een lijst van plaatsen die via de Vervoerregio naar voor geschoven zijn. Op dit moment staan er 52 plaatsen aangeduid. Deze lijst is onderworpen aan een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Solva. Zij zullen per Hoppinpunt een kennisfiche maken met de huidige voorzieningen en het potentieel per Hoppinpunt. Op basis van het onderzoek zal men voorstellen sommige plaatsen te behouden, andere te verplaatsen of nog andere te supprimeren. Deze documenten zijn echter nog aan aanpassing onderhevig en dus nog niet klaar voor gebruik. De stad zal de oefening maken om de informatie van zowel solva als de vervoerregio naast elkaar te leggen en te bekijken welke richting we op willen. We gaan hiervoor binnenkort in overleg met zowel de vervoerregioraad als Solva. Het is dan aan de stad om een finale lijst te bepalen met de uit te werken Hoppinpunten.

OP dit moment is er al een goedkeuring om een ontwerp te laten maken door de vervoerregio van een Hoppinpunt in Nieuwerkerken Schoolstraat, aan Erembodegem-Station, Station Aalst, Katoenstraat, Hofstade centrum en Ledebaan.

Voor de inrichting van de Hoppinpunten zal Solva de steden en gemeenten zoveel als mogelijk ondersteunen en een aankoopcentrale opzetten voor alle leden van de vervoerregio Aalst.

De installatie van Hoppinpunten wordt sterk gesubsidieerd gaande van 50 tot 100%. Maar ook op dit vlak moet er nog gekeken worden wat waar mogelijk is qua subsidie. De mate van subsidiëring is afhankelijk van de categorie die het Hoppinpunt krijgt.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Update steegjesplan

Aalst, Mobiliteit

Vlaams Gewest en stad Aalst trekken 254.100 euro uit voor onderzoek naar fietstunnels aan Haring, Colruyt en Burgemeestersplein