Aalst, Mobiliteit

Klimaat en mobiliteit

Dit bericht delen

Bij het opmaken van een circulatieplan moet bekeken worden op welke manier we de voertuigbewegingen in de stad kunnen minimaliseren. Dit wil zeggen er wordt bekeken op welke manier we de auto’s op een zo kort mogelijke afstand naar de dichtstbijzijnde parking kunnen begeleiden en op welke manier we het onnodig rondrijden op zoek naar een parkeerplaats kunnen afraden. Dit is niet van vandaag op morgen beslist en vraagt ook heel wat andere randbeslissingen die verband houden met parkeren. Hoe gaan we in onze stad in de toekomst om met bovengronds parkeren en hoe gaan we dit afstemmen op het doel dat we willen bereiken. Wat heel belangrijk hierbij is, is dat onze stad bereikbaar is zowel met auto als met de fiets als met het openbaar vervoer als met een alternatief voertuig. We moeten erbij stilstaan dat onze stad bereikbaar moet blijven met de wagen, dat de stad bereikbaar moet blijven voor mensen die minder mobiel zijn, maar dat de stad ook aangenaam moet zijn voor fietsers, voetgangers, enz… Deze oefening is gemaakt bij de opmaak van het circulatieplan. Los van de mobiliteit, kunnen we onze stad ook groener maken en door het aanbrengen van groenelementen de luchtkwaliteit verbeteren. Zo werden er al heel wat bomen bij aangeplant de voorbije maanden, het is nu even wachten op het nieuwe plantseizoen, maar dan zal er terug een groenbeweging op gang gebracht worden. om onze stad leefbaar te houden en te maken, zowel voor jonge mensen, jonge gezinnen als oudere bewoners, is het belangrijk om het groen en de natuurbeleving in de stad te brengen. Door het aanbrengen van bomen, hagen en parkjes kunnen we de natuur ook in de stad nieuw leven inblazen en zo enerzijds oases van rust en beleving creëren maar anderzijds ook te zorgen voor een betere luchtkwaliteit.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Circulatieplan AAlst

Aalst, Openbare werken

Molenstraat