Aalst, Openbare werken

Aanpak Grote Markt

Dit bericht delen

In de aanloop naar de huidige legislatuur maakten we een visie op voor onze stad.  Deze visie werd opgenomen in het Bestuursakkoord en in het Budgettair Meerjarenplan. Daarmee getuigden we onze vaste wil deze visie van waar we met Aalst zouden willen staan in 2024 ook te realiseren. Vernieuwende ideeën en inzichten zouden Aalst opwaarderen en klaarstomen voor de toekomst door onder meer met vergroening een grotere belevingsomgeving te creëren. Eén van deze projecten behelst de heraanleg van de Grote Markt.  Eénieder was er samen met ons van overtuigd dat onze stad een mooie, nieuwe Grote Markt verdiende.  Iedereen was het erover eens dat de huidige Grote Markt dringend aan heraanleg toe was.  Aalst verdient wel beter, de stad hunkert  naar een sfeervol aantrekkingspool voor bewoners, bezoekers van handel en horeca of toeristen.  Er werd gezegd dat bezoekers van onze stad de Grote Markt zouden mijden omwille van de moeilijk begaanbare kasseien en met een rolstoel of rolator was het volgens eenieder al helemaal niet meer te doen.  Onmiddellijk werd dan ook in 2019 dit project opgestart en werd een bureau aangesteld om na te denken over de invulling van de Grote Markt.  Mooie plannen in welvarende tijden.  Toen kwam corona, een eerste golf, een tweede golf.  De middenstand kreunt onder de gevolgen van dit virus.  Vele ondernemers, handelaars, horeca, kappers, schoonheidszaken,.. hebben moeite om het hoofd boven water te houden.  Hopelijk kunnen we deze coronacrisis snel achter ons laten en kunnen we tegen het einde van dit jaar een heropstart beleven van het normale leven.  Deze crisis zal zeker zijn sporen nalaten en zal zijn tijd nodig hebben om onze economie te laten herstellen.  Dit heeft spijtig genoeg ook zijn repercussie op onze plannen en meer bepaald voor de plannen die op tafel liggen voor onze Grote Markt.  Ik vind het dan ook raadzaam de uitvoering van dit project niet te laten starten vóór de zomer van 2022, en vooraleer een verdere timing op te stellen wil ik verder in overleg gaan met de horeca en handelaars van de Grote Markt. Voor de uitvoering van de werken pinnen we ons niet vast op deze legislatuur. De ontwikkeling van de  plannen zullen we verder zetten om op een later moment terug geactiveerd  te worden.  We kijken alvast uit naar betere, voorspoediger tijden waar we terug de wind in de zeilen kunnen nemen en met het hart van onze stad verder vooruit kunnen.  Ik zal dan ook deze week nog samen aan de tafel te gaan zitten met de horeca van de Grote Markt om deze problematiek bespreekbaar te houden en hen op deze manier als gesprekspartner te honoreren.  We zijn ervan overtuigd dat de vernieuwing van de Grote Markt een beduidende meerwaarde zal betekenen voor onze middenstand en bij uitbreiding voor het gehele stadscentrum, toeristen en bezoekers die er aangenaam kunnen vertoeven.

 

 

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Ook schoolstraat in Maaldreef, Eikstraat en Graanmarkt

Aalst, Openbare werken

riolerings- en wegenwerken in de Welvaartstraat in Aalst