Aalst, Mobiliteit

Circulatieplan AAlst

Dit bericht delen

Aalst kiest voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

 

De gemeenteraad volgt het circulatieplan zoals na breed overleg werd voorgesteld door schepen van mobiliteit Jean Jacques De Gucht.

 

Dit plan kadert in de principes zoals vastgelegd in het mobiliteitsplan van 2017 maar trekt, in vergelijking met het vorige circulatieplan, stadsbreed volledig de kaart van:

 • duurzame mobiliteit in al zijn facetten: van duurzame verkeersmodi tot inzetten op duurzame omgang met gemotoriseerd verkeer
 • veiligheid voor alle weggebruikers
 • bereikbaarheid
 • aantrekkelijkheid en leefbaarheid

Bij de opmaak van het plan werden oa volgende principes gehanteerd :

 • Doorgaand verkeer wordt gestuurd langs de ring rond de stad
 • Het zoekverkeer wordt ontraden en geweerd uit de stad door het bestemmingsverkeer te geleiden volgens de aard van bestemming en het parkeerbeleid wordt hieraan aangepast door:
 1. (ondergrondse) parkings voor langer verblijf
 2. Shop and go voor korte bezoeken
 3. bovengronds parkeren wordt voorbehouden voor bewoners (bewonerskaarten) en voor kortverblijf door derden met het eerste half uur gratis en nadien betalend
 • Veiligheid van de (zwakke) weggebruiker krijgt primordiaal aandacht met fietsstraten, schoolstraten, infrastuur ingrepen en signalisatie
 • Het openbaar domein wordt bijgevolg een aangenaam leefbare omgeving
 • Het openbaar vervoer zal een betere doorstroming krijgen

 

Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met het vastleggen van de hoofdroutes in de circulatie, kan het plan verder uitgerold worden en zullen volgende middelen worden ingezet :

 • Er wordt voldoende parkeergelegenheid voorzien voor bezoekers. Naast de bestaande parkings, zijn er bijkomende projecten lopende zoals Esplanade en de pendelparking van de NMBS, en bovendien wordt de personeelsparking van Tereos nu reeds al van vrijdag tot en met zondag ter beschikking gesteld van het publiek.
 • Bijkomende fietsinfrastructuur zal zorgen voor een verkeersveiliger omgeving. Het inrichten van schoolstraten, fietsstraten, de aanleg van fietspaden, de aanduiding van fietsroutes en de aanpassing van de straatinrichting moet mensen ertoe aanzetten de keuze te maken om de stad steeds meer met de fiets of de step en of een ander alternatief niet gemotoriseerd vervoermiddel te bezoeken
 • een betere doorstroming van het openbaar vervoer met stiptere aanrijtijden zal de attractiviteit ervan verhogen. Er wordt bovendien gestreefd naar de inzet van propere elektrische bussen in onze stad
 • meer groen in het straatbeeld door het planten van bomen en hagen en het creëren van gezellige pleintjes waar kinderen kunnen spelen en volwassenen even kunnen vertoeven, maakt de stad meer leefbaar en attractief ook voor jonge gezinnen.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Riolerings- en wegenwerken in de Berkenlaan – Osseweilaan in Gijzegem

Aalst, Mobiliteit

Kruispunten Leirekensroute krijgen rood kleurtje