Algemeen

“Zorg- en verpleegkundigen van de stad kunnen beroep doen op psychologische bijstand”

Dit bericht delen

De stad Aalst voorziet extra psychologische bijstand voor zorg- en verpleegkundigen die in de woonzorgcentra werken.

“Deze periode is voor onze zorgkundigen en verplegend personeel in onze woonzorgcentra zeer zwaar”, zegt het stadsbestuur van Aalst. “Beroepsmatig wordt heel wat inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen verwacht. De combinatie gezin en werk is niet altijd gemakkelijk. Daarnaast worden onze mensen uit de thuiszorg, poets- en huishoudhulp, geconfronteerd met heel wat annulaties en kunnen zij dus minder of niet aan de slag”, aldus schepen Sarah Smeyers (N-VA). “Daarom dat wij vanuit de stad de match maken en aan onze zorg- en verpleegkundigen die voltijds aan de slag zijn aanbieden beroep te doen op onze poets- en huishoudhulp uit de thuiszorg. Tweemaal winst : aan de ene kant ondersteunen en aan de andere kan aan het werk houden.”

Psychologische bijstand
“Daarnaast hebben we verschillende scenario’s klaar om waar nodig, in aanvulling van onze psychologen en maatschappelijk werkers, extra psychologische bijstand in te schakelen om onze zorg- en verpleegkundigen in deze tijden zo goed mogelijk bij te staan”, aldus schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Jean Jacques De Gucht is als schepen van personeel ontzettend fier op het stads- en OCMW-personeel. “Het personeel dat momenteel in de zorg werkt, verdient ongelooflijk veel respect voor hun toewijding in deze moeilijke tijden. Maar ook al het personeel dat zich met heel veel enthousiasme door deze situatie op sleeptouw laat nemen en samen met ons de strijd tegen het virus wil aangaan. Ik wens dan ook onze medewerkers in mijn persoonlijke naam, in naam van het college van burgemeester en schepenen en, ik ben er van overtuigd in naam van onze hele bevolking te bedanken en onze oprechte waardering uit te spreken.”

Het centraal meldpunt Corona coördineert en maakt de match tussen werknemers die door de crisis hun takenpakket volledig of gedeeltelijk zien verdwijnen en diensten die juist door de crisis meer personeelsinzet nodig hebben. “We schakelen een team van psychologen en maatschappelijk werkers in om ons personeel bij te staan op de momenten waarop het nodig is”, zegt het schepencollege.

Bron: www.hln.be (7 april 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Elke vijf jaar samenvallende verkiezingen

Algemeen

Twaalf besturen ondertekenen charter ‘Gezonde Gemeente’