Algemeen

Komt ondertunneling kruispunt Boudewijnlaan/Gentsesteenweg er ooit?

Dit bericht delen

Aanvankelijk voorzien in 2011, dan 2013, nu 2014/2015

Eén van de belangrijkste dossiers voor de aanpak van de verkeersdoorstroming op de Aalsterse ringwegen wordt steeds verder en verder op de baan geschoven. Dat blijkt uit een antwoord van minister Hilde Crevits op een parlementaire vraag. Vera Van der Borght is het continue uitstel beu: ,,In 2007 zouden de werken starten in 2009, in 2008 gingen ze starten in 2011, nu blijkt dat ze zullen starten in 2014 of 2015. Dit is allesbehalve degelijk bestuur.”

De ondertunneling van het kruispunt van de R41 (Boudewijnlaan) met de N9 (Gentsesteenweg) staat al jarenlang op de meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het drukke verkeersknooppunt is oververzadigd en vooral tijdens de spitsuren ligt het verkeer er in de knoop. De ondertunneling van de Boudewijnlaan onder de N9 moet daarin verandering brengen. Bovengronds komt een rotonde. Op die manier moeten beide verkeersstromen elkaar niet meer kruisen.

Vera Van der Borght stelde al heel wat parlementaire vragen over dit voor Aalst toch wel meest prioritaire mobiliteitsdossier: ,,De constante in de antwoorden van de minister van Openbare Werken is dat de aanvang der werken alweer later wordt voorzien dan eerder gepland. Elk jaar dat een vraag werd gesteld, bleek er een extra jaar uitstel van de werken te zijn. Dit is niet ernstig meer.”

Een overzicht:

–          In maart 2007 klonk het in antwoord op een parlementaire vraag: “het is de ambitie om de werken hiervoor te laten starten in 2009, zodat een realisatie tegen 2011 haalbaar is.”

–          In april 2008 stelt de minister: “de ambitie die werd vooropgesteld is niet meer haalbaar”. De aanvang van de uitvoering van de tunnelwerken werd gepland voor 2011.

–          In september 2010 stelt de minister: “De uitvoering van de werkzaamheden wordt voorzien in het jaar 2013-2014.”

–          In juni 2011 antwoordt de minister dat “een volledige aanbestedingsbundel, alsook de ontheffingsnota voor de project-MER dit jaar gefinaliseerd worden. De goedkeuring van deze ontheffingsnota door de cel MER kan na het doorlopen van de procedurele termijnen eind dit jaar worden verwacht. (…) De eigenlijke start van de tunnelwerkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsprocedure en zal zo’n twee jaar in beslag nemen.”

–          In januari 2013 stelt de minister: “Een ontheffingsnota MER is in opmaak.”, terwijl dus in juni 2011 nog werd gesteld dat deze dat jaar zou voltooid worden. En tot slot: “De start van de werken is voorzien in 2014/2015.”

De Open Vld-fractie in het Vlaams Parlement zag in 2011 al dat het de verkeerde kant uitging en wou de druk op de Vlaamse Regering opvoeren door een voorstel van resolutie in het parlement in te dienen waarin duidelijke deadlines werden opgelegd voor het realiseren van een aantal streekdossiers, waaronder ook de ondertunneling van de R41/N9.

Vera Van der Borght: ,,We wensten een krachtig signaal te sturen en de alarmbel te luiden dat het zo niet verder kon. De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, SP.A en N-VA kwamen echter met een eigen afgezwakt voorstel op de proppen en stemden dat van ons weg. We zien nu het resultaat van die naïviteit: bijna twee jaar later is er nog altijd geen spadesteek gezet. Men zou mogen verwachten dat de Aalsterse kopstukken van CD&V, N-VA en SP.A hun respectievelijke ministers in Brussel wat aanporren. De vertragingen en de gevolgen voor de mobiliteit in Aalst in dit dossier zijn voor hun rekening. De kracht van verandering hebben we in deze dossiers nog niet gezien.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

STADSBESTUUR DOET BELOFTE OP DEBAT, OPPOSITIE HEEFT TWIJFELS

Algemeen

280.000 euro subsidie voor inrichting mobiliteitshub in Erembodegem