Algemeen

Zelfde ondersteuning voor álle Aalsterse kinderopvanginitiatieven

Dit bericht delen

Tegemoetkoming in kostprijs verzorgingsproducten moet alle ouders ten bate komen.

In juni vorig jaar keurde de gemeenteraad een wijziging goed  van de huishoudelijke reglementen van de stedelijke kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.  Bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de dienst voor onthaalouders “kind met een kroontje” werd een aangepaste regeling ingevoerd die bepaalde dat de stad kosteloos haar dienst voor onthaalouders zal voorzien van verzorgingsproducten. Voorheen moesten de ouders die van de opvang bij de stedelijke dienst voor onthaalouders gebruik maakten zelf verzorgingsproducten meegeven met hun kindje.

Vera Van der Borght werd door een zelfstandige onthaalouder aangesproken over deze regeling die niet van toepassing is voor de zelfstandige opvanginitiatieven: ,,Eigenlijk is dit een discriminatie ten aanzien van de zelfstandige opvanginitiatieven en ten aanzien van de ouders die beroep doen op zelfstandige kinderopvang. Zij moeten immers zelf opdraaien voor de kosten van deze producten, terwijl ouders die beroep doen op de stedelijke kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders die kosten niet moeten doen en de stad dit voor hen bekostigt. Bovendien betalen ouders die beroep doen op zelfstandige opvanginitiatieven ook nog eens via hun lokale belastingen mee voor die producten die de stad kosteloos ter beschikking stelt. Dit is niet fair naar de ouders toe noch naar de zelfstandige opvanginitiatieven toe.”

Vera Van der Borght diende daarom een interpellatie in op de laatste gemeenteraad van afgelopen dinsdag, gericht aan de bevoegde Schepen van Sociale Zaken en Welzijn Patrick De Smedt. Daarbij legde ze ook een voorstel ter stemming op tafel om ofwel eenzelfde regeling te hanteren voor alle opvanginitiatieven op het grondgebied van de stad ofwel geen enkele regeling uit te werken.

Vera Van der Borght: ,,We hebben er als stadsbestuur alle belang bij om alle kinderopvanginitiatieven een warm hart toe te dragen. De zelfstandige kinderopvangsector heeft het al heel moeilijk omdat ze het zonder subsidies moeten stellen en ze toch concurrentieel moeten zien te blijven met de erkende, gesubsidieerde sector. We kunnen het ons niet veroorloven deze initiatieven nog meer te gaan benadelen en opvangplaatsen te verliezen door eenzijdige regelingen.”

Op de gemeenteraad kreeg het voorstel genuanceerde steun van sommige partijen, maar  (plaatsvervangend) schepen Dylan Casaer en SP.A-raadslid Sam Van de Putte stelden dat een inhoudelijke discussie over de regeling in de bevoegde commissie Sociale Zaken en Welzijn moest gebeuren.

“Ik ben uiteindelijk ingegaan op de uitgestoken hand van de SP.A-schepen om het punt op de eerstvolgende commissievergadering te bespreken, hetgeen commissievoorzitter Sam Van de Putte toezegde.”, zo besluit Vera Van der Borght.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht wil aandacht voor voedselverspilling op school

Algemeen

STADSBESTUUR DOET BELOFTE OP DEBAT, OPPOSITIE HEEFT TWIJFELS