Algemeen

De Gucht jr. wil aandacht voor alle erkende religies tijdens godsdienstles

Dit bericht delen

Als het van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) afhangt, moet er in de vakken godsdienst en zedenleer ook aandacht worden besteed aan alle erkende religies.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard uitte vorige maand kritiek op de huidige invulling van de godsdienstlessen. Volgens Léonard besteden de leerkrachten te weinig aandacht aan de Bijbel en is het vak katholieke godsdienst vandaag “een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen”. De leerkrachten verweten Léonard wereldvreemdheid en verdedigden hun keuze voor een bredere aanpak.

De godsdienstleraars krijgen nu onrechtstreeks de steun van Jean-Jacques De Gucht. Die werkte immers al een tijdje aan een voorstel van decreet dat de middelbare scholen verplicht om tijdens de lessen godsdienst en zedenleer de leerlingen basiskennis vergelijkende godsdienstwetenschappen bij te brengen. Concreet stelt hij voor om vanaf de derde graad secundair onderwijs tijdens minstens de helft van de aangeboden uren godsdienst of zedenleer ook de andere erkende godsdiensten uitgebreid aan bod te laten komen.

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), reageert ontstemd. “Ik heb de indruk dat men de katholieke godsdienst viseert. Onze leerplannen stipuleren nu al dat alle levensbeschouwelijke stromingen aan bod moeten komen.” Van Hecke wijst er op dat de inhoud van de levensbeschouwelijke vakken tot de bevoegdheden van de inrichtende instantie behoort. “Wil men daar iets aan veranderen, dan moet men de Grondwet wijzigen”, besluit ze

 

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Masterplan Erembodegem klaar: “Pastorietuin openzetten, station wordt mobiliteitshub en sluipverkeer tegenhouden”

Algemeen

In 2013 crematorium op Hoezekouter