Algemeen

Laat Vlaams parlement oordelen of ministers geschikt zijn

Dit bericht delen

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) juicht de schuchtere stap van minister-president Kris Peeters toe om te sleutelen aan de manier waarop de Vlaamse ministers worden aangeduid.

 

Peeters zei donderdag de benoeming weg te willen halen bij de partijvoorzitters, maar De Gucht verwijst meteen naar zijn eigen voorstel om het parlement de macht te geven om de minister te benoemen: “Laat het Vlaams parlement oordelen of kandidaat-ministers geschikt zijn. Dat is kiezen voor democratische benoemingen in plaats van de achterkamerpolitiek die vandaag de dag bij regeringsvormingen heerst”.

De Gucht herinnert eraan dat het debat over de benoemingen van ministers begin vorig jaar reeds onder de aandacht kwam. Bij de benoeming van Jan Briers als gouverneur van Oost-Vlaanderen, opperde Kris Peeters om gouverneurs aan hoorzittingen te onderwerpen. CD&V was toen echter weigerachtig om dat ook toe te passen voor ministers, zoals Open Vld toen voorstelde. De Gucht meent dat de verklaringen van Peeters daar niets aan veranderen: “Peeters heeft het over meer overleg, maar ik geloof niet dat hij bereid is om de benoeming van ministers in de handen van het parlement te leggen”.

Desondanks hoopt Jean-Jacques De Gucht dat een debat over de benoeming van ministers met de andere partijen mogelijk is. “Dit zou ook niet zo moeilijk zijn. Als op het federale niveau de bijzondere wet wordt aangepast, is het Vlaams parlement vrij haar reglement aan te passen en zelf te beslissen over de manier waarop ze haar ministers benoemt”, meent De Gucht, die eraan denkt de parlementsleden de kans te geven de kandidaat-ministers aan een vragenvuur te onderwerpen. Een stemming hierna beslist of de kandidaat capabel wordt geacht om de post van minister op te nemen.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Gevangenen krijgen brieven van radicale islamgroepen

Algemeen

Open Vld wil anonimiteit politie beter beschermen