Algemeen

Vaticaan wil laatste sacramenten weigeren bij euthanasie. De Gucht: “Wereldvreemde, middeleeuwse uitspraken”

Dit bericht delen

Patiënten die ervoor hebben gekozen om te sterven via euthanasie of geassisteerde zelfdoding mogen geen laatste sacramenten meer krijgen. Dat schreef de Congregatie voor de Geloofsleer, de hoeder van de katholieke leer, vandaag in een nieuwe brief ‘Samaritanus Bonus’ aan gelovigen. De nieuwe richtlijnen werden persoonlijk goedgekeurd door paus Franciscus.

In de brief wordt euthanasie beschreven als een “misdaad tegen het menselijk leven”, en geassisteerde zelfdoding als een “ernstige zonde”. Wie “een ernstig immorele daad heeft begaan en in deze beslissing blijft volharden” mag volgens het Vaticaan de laatste sacramenten niet ontvangen, klinkt het in de richtlijnen. Smeekbeden om te sterven van ernstig zieke mensen moeten volgens het Vaticaan niet worden opgevat als een echt verlangen naar euthanasie. “In feite gaat het bijna altijd om een wanhopige roep om hulp en liefde”, klinkt het. Wel mogen katholieken afzien van een behandeling “die slechts een zwakke of pijnlijke verlenging van het leven” betekent.

Een priester mag toch nog de laatste sacramenten geven als die ervan overtuigd is dat de stervende patiënt van gedachten is veranderd of wanneer de patiënt bewusteloos was. Daarnaast moeten gezondheidspersoneelsleden het recht hebben om beroep te doen op gewetensbezwaren, luidde het.

Wereldvreemd
“Het Vaticaan heeft een niveau van wereldvreemdheid bereikt, dat zelfs ik niet voor mogelijk achtte. De paus bestempelt mensen die om euthanasie verzoeken als ‘aandachttrekkers’. Hij miskent en relativeert hiermee het lijden op een mensonterende wijze”, reageert Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. “Dat deze boodschap werd opgesteld door de Congregatie voor de Geloofsleer, waarvan de voorloper beter bekend is onder de naam ‘Inquisitie’, zegt genoeg. We hebben geen lessen te krijgen van een dergelijk instituut dat eeuwenlang de meest gruwelijke wandaden op haar geweten had. We moeten deze wereldvreemde, middeleeuwse uitspraken streng veroordelen”.

Bron: www.hln.be (22 september 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

In de naam van de vader

Algemeen

Aalst carnaval 2012 – zondagstoet