Algemeen

Toespraak installatievergadering gemeenteraad 2 januari 2012

Dit bericht delen

Ik zou willen beginnen met iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2013 te wensen.

Bij de verkiezingen in 2018 zullen we de huidige meerderheid alvast niet kunnen betrappen op het niet uitvoeren van hun bestuursakkoord. Enkel het uitvoeren van de reeds opgestarte stadsontwikkelingsprojecten en de ontwikkeling van de site Schotte hebben een vleugje concreet in zich. Daarnaast wordt nogal voluntaristisch gesteld dat er geen verhoging komt van de belastingen… wat trouwens niet meer dan normaal is na het beleid dat Open Vld de afgelopen jaren heeft gevoerd op dit departement. Maar aan dat voluntarisme komt een alinea verder al een einde…waar blijkt dat dit enkel slaat op de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Over andere vormen van lokale belastingen geen woord meer.

Wat betreft de fiscaliteit rond onze bedrijven blijven we al helemaal op onze honger zitten. Er worden geen keuzes gemaakt inzake het nieuw administratief centrum, nu onder het mom van het niet verzwakken van de onderhandelingspositie. Er wordt gesproken over het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan, terwijl er een mobiliteitsplan in de laatste fase van ontwikkeling zit.

Nochtans werden in de weken na de verkiezingen enkele duidelijke keuzes gemaakt die er volgens deze meerderheid voor zouden zorgen dat Aalst Oilsjt ging blijven… Bevlagging als antwoord op de integratieproblematiek… Vendelzwaaien als antwoord op de sociale problematiek… het verwijderen van de Belgische vlag als antwoord op de economische problematiek…

Geen woord meer over deze mirakeloplossingen in dit bestuursakkoord. Er wordt vanaf nu uitgegaan van de brochure van de Vlaamse regering, “leidraad voor een goed Vlaams Beleid”, wat dat ook moge betekenen.

Wat maakt de toekomst van onze stad? Wat maakt dat onze stad terug op de kaart kan gezet worden? Wat maakt dat mensen zich aangetrokken voelen tot onze stad?

Welvaart en welzijn… Welvaart en welzijn gaan hand in hand. Werkgelegenheid zorgt voor vertrouwen. Dat jongeren kansen krijgen op de arbeidsmarkt… dat er werkzekerheid is voor de oudere werknemers… dat je een toekomst kan uitbouwen in onze stad. Enkel door een bloeiende economie kunnen we ervoor zorgen dat er een nieuwe dynamiek komt in onze stad.

Economische welvaart zal er voor zorgen dat we onze stad terug op de kaart kunnen zetten. Een doordacht economisch beleid waarbij een duidelijke richting wordt gekozen inzake fiscaliteit, mobiliteit, vergunningsbeleid en dienstverlening. Een doordacht economisch beleid dat ervoor zorgt dat bestaande bedrijven kunnen groeien en nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken. Een doordacht economisch beleid waarbij de ondernemer centraal staat en niet de overheid.

Een beleid dat gericht is op alle ondernemers, zowel de plaatselijke kmo’s, als de internationale spelers.

Er zullen duidelijke keuzes moeten gemaakt worden: Hoe gaan we de bestaande bedrijventerreinen optimaliseren? Hoe gaan we nieuwe ontwikkelen? Vanuit welke visie ontwikkelen we deze nieuwe bedrijventerreinen? Welk type bedrijven willen we aantrekken en binnen welke tijdspanne? Op welke manier gaan we een goede ontsluiting garanderen van zowel de bestaande als de nieuw aan te leggen bedrijventerreinen? Op welke manier gaat deze nieuwe ploeg, die dezelfde samenstelling kent dan deze van de Vlaamse overheid, ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid meer in Aalst investeert? En zeker wat betreft mobiliteit, waarbij ik het niet over de gelden die reeds zijn toegezegd inzake de tunnel Siesegemlaan-Boudewijnlaan, maar over een nieuw op- en afrittenstelsel dat noodzakelijk zal zijn voor de ontwikkeling van de Siesegemkouter. Maar niet alleen de Vlaamse overheid moet hier stappen in ondernemen, ook de lokale overheid zal dit moeten doen. Binnen welke tijdspanne mogen we de ontplooiing verwachten van de nieuwe mobiliteitsstudie? Rekening houdend met het driftige karakter van sommigen en de drang naar bevestiging van anderen, geëtaleerd door het steeds wederkerend zinnetje “het primaat van de politiek”, belooft het een mooi schouwspel te worden.

Een sociaal beleid voeren in een stad is een uitdaging, het is een evenwichtsoefening die meer nodig heeft dan het opstellen van een schriftelijke vraag om een persbericht te kunnen opmaken. Een sociaal beleid is er één waar misbruiken worden tegengegaan en hulp wordt geboden aan diegenen die het nodig hebben om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten en zo hun leven terug op de rails krijgen. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van afkomst. Enkel de toekomst mag hierbij spelen. Want daar gaat politiek over… over het werken aan een betere toekomst voor eenieder die deel uitmaakt van deze samenleving.

Nog deze laatste bedenking: Ambitie toont men niet door het gebruiken van een dode taal, ambitie toont men door loyaal aan zichzelf en aan zijn overtuiging voluit te gaan voor een betere toekomst voor deze stad. En laat loyauteit en overtuiging nu juist twee termen zijn die niet kenmerkend zijn voor de leden van deze meerderheid.

Toch zal Open Vld zich de komende legislatuur kritisch maar ook constructief opstellen, loyaal aan onze principes en overtuigingen in het belang van onze stad.

Dank u.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht: Overschat tegenstand niet

Algemeen

De Gucht: “Geef Oude Vismijn culturele invulling”