Algemeen

Te weinig controle op giften en steun aan terreurgevangenen

Dit bericht delen

De gevangenissen werken aan een betere screening van alle stortingen aan gedetineerden die vastzitten voor terrorisme. Volgens Open VLD-senator De Gucht is dat niets te vroeg.

Zeker twintig Belgische gevangenen hebben – meermaals – een brief gekregen van Sanabil, een Franse vereniging die onlangs in Frankrijk als terroristische organisatie werd gelabeld. Wellicht zijn nog meer Belgische gevangenen door Sanabil benaderd, maar is dat onopgemerkt gebleven.

‘Het in kaart brengen van dat netwerk wordt bemoeilijkt omdat er vaak geen verwijzing naar de naam Sanabil is. Er wordt alleen verwezen naar een adres in Frankrijk’, antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op vragen van Open VLD-senator Jean- Jacques De Gucht.

De Gucht vernam van Geens dat nog andere groepen en personen bekend zijn die hier steun bieden aan terroristen en geradicaliseerde gedetineerden. Zoals de entourage rond het vroegere Sharia4Belgium, die online met de slogan ‘Free Abu Imran’ oproept steun te betuigen aan de opgesloten Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem.

Geens: ‘Die organisaties steunen gevangenen met kleine giften, morele steun en literatuur. Omdat de bedragen erg laag zijn, soms slechts 10 euro, en bedoeld zijn om gemak te geven aan specifieke gevangenen, is het moeilijk ertegen op te treden.’

De minister benadrukt dat brieven afkomstig van radicale islamtische organisaties, zoals Sanabil, niet worden doorgegeven aan de gedetineerden. Een gevangenisdirecteur heeft de wettelijke bevoegdheid om dat te verhinderen.

Geens laat weten dat ook de stortingen aan gedetineerden zullen worden gescreend. Het gevangeniswezen werkt een interne procedure uit om de overschrijvingen via de ‘gevangenisrekeningen’ beter te controleren. De gevangenissen zullen verdachte transacties melden aan de antiwitwascel, die ook de financiering van terrorisme bestrijdt. Het gevangeniswezen heeft sinds kort ook toegang tot de databank met alle terreurverdachten en kan daar ook informatie over de financiering van gevangenen aan toevoegen om hen beter op te volgen.

‘Elke gevangene krijgt een individuele rekening die intern wordt aangemaakt. Een gevangene mag geen cash hebben, maar kan via zo’n rekening toch geld ontvangen of overmaken. Doorgaans worden alleen kleinere geldsommen gestort, maar vele kleintjes kunnen een grote maken,’ zegt Laurent Sempot, de woordvoerder van het gevangeniswezen.

Open VLD-senator De Gucht wil dat scherper wordt toegekeken op de steun die terroristen en geradicaliseerde gevangenen krijgen. ‘De minister bevestigt dat ondersteuningsnetwerken veroordeelde terroristen actief benaderen via allerhande wegen zoals brieven, bezoek, giften en communicatie op digitale fora. En hij bevestigt me dat er al smartphones zijn aangetroffen in inrichtingen waar gedetineerden in de cel zitten voor terrorisme.’

Ook in andere landen vormt de steun aan terreurgevangenen een probleem. In het Verenigd Koninkrijk heb je de groepering Cage Prisoners, in Nederland Behind Bars en Al Ighaatha en in Duitsland het inmiddels verboden Ansarul-Aseer.

Geens wijst erop dat er ook hulporganisaties voor moslimgevangenen bestaan die niet verontrusten. Ze hebben volgens de minister alleen humanitaire bedoelingen. ‘Ook moskeeën spelen soms – met name tijdens de ramadan – een rol in de ondersteuning van moslimgevangenen. Tot vandaag zijn daarbij nooit problemen opgemerkt.’

Bron: De Tijd 12 april 2017

Andere nieuwsberichten

Algemeen

‘Het is niet omdat iemand in een woonzorgcentrum verblijft, dat die zijn recht op een euthanasievraag verliest’

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht: “Musicalsector verstoord door subsidie Schauvliege”