Algemeen

Politieke onenigheid over nieuw jeugdontmoetingscentrum

Dit bericht delen

Meteen nadat schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) gisteren zijn idee lanceerde om een jeugdontmoetingscentrum te realiseren in de voormalige dancing Backstage aan de Hopmarkt in Aalst, kwam er al tegenkanting van coalitiepartner Open Vld.

“Sinds een aantal weken voert de stad Aalst een onderzoek naar de mogelijkheid om een stedelijk jeugdontmoetingscentrum in te richten aan de Hopmarkt. Het pand dat de stad hiervoor bekijkt, stond vroeger bekend als ‘The Fix’, ‘Backstage’ of ‘Hopzaal’. De eigenaar heeft alvast oren naar het verhaal, en ziet zowel huur als aankoop als een mogelijke piste, aldus Iwein De Koninck, schepen van Jeugd. “Al jaren vragen diverse groeperingen in Aalst naar een ontmoetingszaal, fuifzaal of evenementenhal. Zij signaleren de nood aan een grote zaal die grootschalige evenementen een plaats kan geven en zijn ook vragende partij voor een jeugdcentrum. Zo’n centrum biedt jongeren en jeugdverenigingen enerzijds de mogelijkheid om hun schoolfuif of pakweg chirofuif te organiseren. Anderzijds kan het centrum een belangrijke taak vervullen als ontmoetingscentrum, door in te zetten op een instuifwerking”, zegt de schepen.

Concurrentie

Het voorstel werd al twee keer verdaagd op een schepencollege, maar de schepen hoopt dat het er toch nog doorkomt. Niet als het aan coalitiepartner Open Vld ligt. “Het is niet aan de stad om een fuifzaal uit te baten en zo de concurrentie aan te gaan met privé-uitbaters van fuifzalen in de stad. Bovendien legt de schepen de link met het evenementenplein dat op de Hopmarkt komt. Maar het is de bedoeling dat daar maar enkele keren per jaar een evenement wordt georganiseerd, om de buurt niet te overbelasten. Daarom zijn wij tegen dit voorstel”, liet Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) weten. (RLA)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Liberalen en socialisten willen uitbreiding euthanasiewet

Algemeen

Liberale senaatfractieleiders vragen één centraal meldpunt voor radicalisering