Algemeen

Start werken rotonde op kruispunt Ouden Dendermondse Steenweg, Grote Baan en Wijngaardveld

Dit bericht delen

De stad Aalst is gestart met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Ouden Dendermondse Steenweg, de Grote Baan en het Wijngaardveld. Dat past in de opwaardering van het bedrijventerrein.

In een eerste fase worden de riolerings– en wegeniswerken langsheen de Hekkestraat, Alverenbergbaan en Spuimeersenweg uitgevoerd. Het streefdoel is om deze werkzaamheden dit najaar te voltooien. Fase 2 omvat de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Ouden Dendermondse Steenweg, de Grote Baan en het Wijngaardveld.

Op vraag van bedrijven
“Behalve de vernieuwing van het wegdek wordt ook een nieuw voet- en gescheiden fietspad voorzien. De weginfrastructuur wordt bijkomend geflankeerd door een buffergracht en -bekken”, zegt de stad. “De aanleg van de nieuwe rotonde kost 750.000 euro. De Vlaamse overheid steunt het project voor 85 procent van de kostprijs.”

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk) zegt dat de aanleg van deze rotonde de start is van een volgende fase van het integrale ‘DenderNoord’-project. “Ook de andere wegen in het gebied worden de komende jaren aangepakt. Deze rotonde komt er op uitdrukkelijke vraag van de bedrijvenvereniging vzw Dender Noord. Parkmanager Isabelle Van den Nest zal als aanspreekpunt van de bedrijven optreden. We zijn zeer tevreden met de steun van de Vlaamse overheid. De dienst Economie bereidt deze subsidiedossiers voor in nauwe samenwerking met de dienst Openbaar Domein en team planning van de stad. Dit project is het resultaat van vele jaren voorbereidend werk achter de schermen”, zegt de schepen.

“Goed voor zwakke weggebruiker”
Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat de nieuwe rotonde nodig is voor een goede verkeersafwikkeling en voor een betere opvang en infiltratie van regenwater. “Ze vormt een belangrijke keerlus voor vrachtwagens aan het einde van het Wijngaardveld waardoor deze niet langer doorheen de omliggende woonstraten naar de ring hoeven te rijden, wat ten goede komt van de verkeersveiligheid en het milieu”, zegt ze.

Ook schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vindt het een goede zaak, want het komt de zwakke weggebruiker ten goede. “Ook voor de zwakke weggebruikers zal deze rotonde een veiliger verkeerssituatie tot stand brengen omdat onder meer de fietspaden verder verwijderd liggen van de rijbaan en afslag van de rotonde. Hierdoor is er minder risico op dode hoek ongevallen. De rotonde krijgt ook een groen karakter met onder meer enkele druivelaars, een mooie verwijzing naar de naam Wijngaardveld”, zegt hij.

Bron: www.hln.be (12 mei 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Overtuigd liberaal!

Algemeen

Jean-Jacques in debat met Mieke Van Hecke over levensbeschouwing in “De zevende dag”.