Algemeen

Stad Aalst en Vlaamse Waterweg hervatten gesprekken over overslagcentrum Wijngaardveld

Dit bericht delen

Onder impuls van Vlaams Minister Lydia Peeters (Open Vld) zijn gesprekken tussen de stad Aalst en De Vlaamse Waterweg opgestart over het Regionaal Overslagcentrum aan de Dender. “De stad Aalst en De Vlaamse Waterweg zetten samen in op de doorstart van het Regionaal Overslagcentrum (ROC) aan de Dender. Met als doel samen effectief werk te maken van de realisatie van een overslagcentrum aan het Wijngaardveld”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Een overslagcentrum maakt het mogelijk om transport van goederen via de Dender te laten verlopen. De plannen bestaan al lang, maar het dossier is geblokkeerd. “De doorstart van de gesprekken maakt het ook mogelijk om het onderzoek te voeren naar de ontwikkeling van een randparking voor vrachtwagens op het terrein. Waardoor er een versterkend effect kan ontstaan tussen beide activiteiten. Bovendien speelt ook de uitdieping en de verhoging van de rendabiliteit van de Dender met de aanpak van het stuwsluiscomplex een grote rol in dit verhaal”, zegt schepen De Gucht (Open Vld).

Baggerwerken
De Vlaamse Waterweg onderzoekt daarnaast, op vraag van Vlaams minister Lydia Peeters, de haalbaarheid om op korte termijn ook baggerwerken uit te voeren op de Dender. “De opwaardering van de Dender is één van de aandachtspunten in het Relance Plan van de Vlaamse Regering. Zo zetten we verder in op zowel de modal shift, de verkeersveiligheid als waterbeheersing. Ook door de uitbouw van het regionaal overslagcentrum Aalst geven we daaraan ook verdere uitvoering”, zegt minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Schepen Jean Jacques De Gucht is zeer blij dat de gesprekken tussen de verschillende partijen een nieuw elan hebben gekregen, en dat samen kan gezocht worden naar een positief verhaal voor Aalst. “Het realiseren van een overslagcentrum waar de Aalsterse ondernemingen nu al zolang zitten op te wachten, samen met het ter beschikking stellen van een vrachtwagenparking voor onze bedrijven, maakt dat dit een hefboom kan betekenen voor ondernemend Aalst maar ook voor onze mobiliteit.”

Kaaien
Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat de verhoging van de rendabiliteit van de Dender en de aanpak van het stuwsluiscomplex een mooi verhaal kan zijn in de ontwikkeling van de kaaien. “ Ik kijk vol vertrouwen tegemoet hoe we de Dender op een goede manier kunnen opwaarderen en deel kunnen laten uitmaken van onze stadsontwikkelingsprojecten”, zegt ze.

Ook gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts is verheugd met de doorstart. “De Vlaamse Waterweg is ervan overtuigd dat de Dender en de regio Aalst aanzienlijke potenties biedt voor een versterkt inzetten van binnenvaart in het belang van mobiliteit en klimaat. De realisatie van een watergebonden overslagcentrum zal alvast een belangrijke hefboom zijn.”

Bron: www.hln.be (20 november 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Rechtstreeks verkozen senatoren leggen eed af

Algemeen

‘Expeditie’ en ‘De Koer’ vervangen zomerevents: “Atheneum-speelplaats wordt openlucht cultuurbelevingsplek”