Algemeen

Regering lost grip op subsidies niet

Dit bericht delen

Het nieuwe kunstendecreet, dat het kader vormt voor de cultuursubsidies, geeft te veel macht aan de Vlaamse regering. Dat zegt de Raad van State. Oppositiepartij Open VLD schuift een alternatief naar voren.

Het Vlaams Parlement buigt zich deze week over het vernieuwde kunstendecreet. Dat bepaalt hoe de subsidies voor cultuur worden verdeeld. Het voorstel van de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a en de oppositiepartij Groen verfijnt vooral de criteria en de procedure. De minister van Cultuur behoudt het laatste woord in de subsidieprocedure en moet bij het begin van elke legis- latuur zijn plannen voor de kunsten aan het Vlaams Parlement voorleggen. Maar de Raad van State heeft kritische bedenkingen bij het decreet. De Raad heeft vooral kritiek over de macht die het decreet aan de Vlaamse regering geeft. Hij verwijst daarvoor naar een eerdere wet, die bepaalt dat ‘de voorwaarden en de procedure voor de erkenning van instellingen die activiteiten uitoefenen gericht op de hele cultuur- gemeenschap bij decreet moeten worden vastgelegd’. Daarbij gaat het volgens de Raad van State ook over de subsidiemechanismen. Die wetgeving strookt niet met het vernieuwdekunstendecreet, dat veel beslissingen over de subsidiëring van de kunsten in de handen van de Vlaamse regering legt. Verschillende van die delegaties van bevoegdheden aan de regering zijn volgens de Raad van State te weinig afgebakend. De kritiek van de Raad legt volgens Open VLD, op Vlaams niveau in de oppositie, de vinger op de wonde. ‘Het hele decreet staat bol van de willekeur’, zegt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht. ‘Het laat te veel zaken over aan de Vlaamse regering om naar eigen goeddunken verder uit te werken. Het decreet mag de Vlaamse regering geen vrijgeleide geven. Dat confronteert de sector nogmaals met beleidsmatige willekeur. Laat nu net stabiliteit datgene zijn waar de culturele sector naar snakt.’ De liberale parlementsleden Jean-Jacques De Gucht en Jo De Ro gaan amendementen op het kunstendecreet indienen. Ze maken zo hun visie op het toekomstig cultuurbeleid in Vlaanderen duidelijk. ‘Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) doet geen enkele moeite om de sector aan te sporen op zoek te gaan naar meer eigen middelen’, zegt De Gucht. De partij wil de ontvangers van subsidies vijf jaar de tijd geven om minimaal een kwart van hun werkingsmiddelen uit eigen opbrengsten te verwerven. Concreet denken De Gucht en De Ro aan afspraken met Wallonië en met de federale regering over fiscale maatregelen, naar analogie met de taxshelter voor de audiovisuele sector. Ook de uitbreiding van crowdfunding, samenwerking met private investeerders en meer inkomsten uit ticketverkoop kunnen een alternatief vormen voor subsidies. ‘We willen de sector de verantwoordelijkheid geven om creatief te werk te gaan zodat hij minder afhankelijk is van subsidies’, zegt De Ro.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

104 Vlaamse posten

Algemeen

De Gucht: Ik hoop op volgende zitting te stemmen over euthanasie