Algemeen

Rechtstreeks verkozen senatoren leggen eed af

Dit bericht delen

De Nederlandstalige senatoren legden de eed enkel in het Nederlands af. Aan Franstalige kant legde een vijftal senatoren de eed in het Frans en het Nederlands af en drie senatoren waagden zich ook aan de Duitstalige versie van de grondwettelijke eed. Michel Delacroix (FN) legde de eed af met een horizontaal gestrekte arm. Bij de bespreking van het verslag van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven was ook veel te doen over het feit of Lijst Dedecker (LDD) al dan niet recht heeft op een gecoöpteerd senator, maar die knoop wordt pas over enkele weken doorgehakt. In de wandelgangen was evenwel te horen dat er een meerderheid bestaat om LDD geen tweede senator te gunnen. Volgens Lieve Van Ermen druist dit evenwel in tegen de wil van de kiezer en de grondwettelijke bepaling van de evenredige vertegenwoordiging. Bij de nieuwe senatoren zitten naast Yves Leterme nog enkele zwaargewichten zoals Guy Verhofstadt (Open Vld) en Johan Vande Lanotte (sp.a). De Senaat werd voorgezeten door Anne-Marie Lizin (PS), de uittredende voorzitster, geflankeerd door de twee jongste verkozenen, Nele Lijnen en Jean-Jacques De Gucht, beiden van Open Vld.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

SP.A bereid tot wisselmeerderheid euthanasie

Algemeen

De Gucht: Musicalsubsidie via achterpoortje