Algemeen

PS voluit voor uitbreiding euthanasie

Dit bericht delen

 

De Parti Socialiste van premier Elio Di Rupo heeft eigen wetteksten klaar om euthanasie voortaan ook toe te laten voor minderjarigen en dementerenden. Alvast twee coalitiepartners, SP.A en Open VLD, reageren tevreden op de PS-demarche. CD&V benadrukt dat het niet om een regeringsvoorstel gaat.

Van onze redacteur Johan Rasking

BRUSSEL Het partijbureau van de Franstalige socialisten heeft gisteren het licht op groen gezet voor een uitbreiding van de bestaande euthanasiewetgeving. Senator Philippe Mahoux zal namens de PS een aantal wetsvoorstellen indienen om het recht op euthanasie voortaan ook aan minderjarigen en Alzheimerpatiënten te geven.

Volgens PS-voorzitter Thierry Giet is het ’tijd om de tien jaar oude euthanasiewet aan te passen’. Daarmee neemt de partij van premier Di Rupo duidelijk stelling in het debat over een vernieuwing van de euthanasieregels. In mei van dit jaar hadden de SP.A-parlementsleden Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman al een gelijkaardig voorstel op tafel gelegd, maar toen bleef de PS op de vlakte. Alleen de Vlaamse liberalen van Open VLD steunden toen publiek het SP.A-voorstel.

Nu bekent de PS wel kleur. Voor minderjarigen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden wil de PS euthanasie toelaten als die minderjarigen in staat zijn er zelf bewust over te oordelen. Voor zeer jonge kinderen die niet in staat zijn om een euthanasieaanvraag in te dienen, wil de PS een afzonderlijk debat voeren, ‘dat moet leiden tot een wettelijk kader dat de rechten van patiënten en zorgverstrekkers vastlegt’.

De Franstalige socialisten willen de euthanasiewet ook uitbreiden voor ‘degeneratieve mentale aandoeningen’ (zoals de ziekte van Alzheimer), al zou er daarvoor een grondig debat in de Senaat moeten komen waarin onder meer ‘de jongste medische inzichten’ aan bod moeten komen.

De PS stelt ook voor om een aantal procedures in de huidige wet te vereenvoudigen. Zo zou de ‘voorafgaande wilsverklaring’ op elk moment gewijzigd (of geannuleerd) moeten kunnen worden, en zou de vijfjaarlijkse verplichte hernieuwing vervallen. De PS wil ook de opleidingen voor artsen en zorgverstrekkers rond het thema en de informatieverstrekking aan de patiënten verbeteren.

Doorbraak

Bij de SP.A heerste gisteren tevredenheid over de (nieuwe) koers bij de PS, al pakt die met eigen wetteksten uit en neemt ze die van de SP.A’sters niet over.

‘Het is normaal dat een partij in een parlementair debat over zo’n belangrijk maatschappelijk thema met een eigen voorstel wil uitpakken,’ aldus SP.A-senator Guy Swennen.

‘Dat maakt het mogelijk om alle standpunten en gevoeligheden grondig met elkaar te vergelijken en af te wegen en een echt parlementair debat te voeren. We zijn erg blij dat de PS nu ook voluit voor een herziening van de bestaande euthanasiewetgeving gaat. Dit is een grote stap, zeg maar een doorbraak, om dit dossier nog tijdens deze legislatuur af te ronden.’

Doorverwijsplicht

Ook lovende woorden bij Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. ‘Ik heb vier jaar geleden een aantal gelijkaardige voorstellen gedaan. Als liberale partij zijn wij opgetogen dat na de SP.A nu ook de PS voorstellen indient. Dat wijst erop dat de tijd rijp is om het debat over de tekortkomingen van de huidige wetgeving te voeren.’

Toch lijkt het erop, zeggen De Gucht en Swennen in koor, dat niet alle lacunes door de PS-voorstellen gedicht zullen worden. Ze wijzen naar het ontbreken in de PS-teksten van ‘een automatische doorverwijsplicht voor artsen die zelf niet op een euthanasieverzoek van hun patiënt willen ingaan’.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Wat kan de politiek doen na aanslag Charlie Hebdo?

Algemeen

Open Vld wil anonimiteit politie beter beschermen