Algemeen

Prijs consument voor Bebat en Recupel moet omlaag

Dit bericht delen

De bijdrage die consumenten betalen voor de inzameling en verwerking van batterijen en elektrische apparaten moet omlaag. Volgens Jean-Jaques De Gucht (Open Vld) zitten de organen die verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking (Bebat en Recupel) op zo’n “enorme pot” dat de prijs voor de consument omlaag kan. Volgens Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wordt daar al werk van gemaakt en zijn de reserves van beide organen de voorbije jaren al afgebouwd.

Voor de inzameling en verwerking van batterijen en elektrische apparaten zijn respectievelijk Bebat en Recupel verantwoordelijk. Die vzw’s zijn door de producenten en invoerders opgericht om te voldoen aan hun aanvaardingsplicht. Bebat en Recupel krijgen daarvoor een vergoeding. 

Maar door de jaren heen is de kostprijs voor het uitvoeren van die opdracht gedaald, waardoor zowel Bebat als Recupel volgens Jean-Jacques De Gucht over een “gigantisch bedrag” beschikken. “Zo beschikt Bebat over 85 miljoen euro aan kasbeleggingen en 25 miljoen euro aan liquide middelen. Recupel heeft 255 miljoen euro aan beschikbare middelen, waarvan 170 miljoen euro in een beleggingsfonds”, aldus De Gucht.

Stap verder
Voortbouwend op een rapport van het Rekenhof en een advies van Test-Aankoop dringt de Open Vld’er aan op een verlaging van de bijdrage die de consument moet betalen. 

Volgens Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wordt daar al werk van gemaakt. Zo worden de reserves bij Recupel sinds 2009 afgebouwd en loopt die oefening verder. Wat Bebat betreft is de bijdrage die de consument ook al gedaald van 0,21 euro per batterij vroeger tot 0,07 euro nu. “Op die manier bouwt ook Bebat de reserve af”, aldus de CD&V-minister. 

Volgens De Gucht kan nog een stap verder worden gegaan. “In 2012 en 2013 boekte Bebat nog 7,5 en 5,7 miljoen winst. Bij Recupel was dat respectievelijk 6,4 en 5,9 miljoen winst”. “Ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat de consument minder moet betalen. Ik denk dat dit onze economie ten goede komt”, aldus de Open Vld’er.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Euthanasiewet weer op de onderzoektafel

Algemeen

Jean-Jacques in debat over euthanasie in De zevende dag.