Algemeen

Politiek verdeeld over voorstel katholiek onderwijs: “Dit start schoolstrijd 2.0”

Dit bericht delen

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld zijn niet te vinden voor het model van ‘dialoogscholen’ dat het katholiek onderwijs aan het voorbereiden is. Caroline Gennez (sp.a) noemt het een stap in de goede richting. “We moeten dit momentum aangrijpen om het onderwijs naar de eenentwintigste eeuw te brengen.”

Het katholieke net wil meer plaats maken voor andere godsdiensten, onder meer voor de islam. Zo willen de scholen binnenkort ruimte maken voor hoofddoeken, plekken om te bidden en islamles die buiten de schooluren wordt gegeven. Caroline Gennez (sp.a) beschouwt het plan als een uitgestoken hand. “Dit sluit aan bij de samenleving vandaag. Het katholiek onderwijs heeft begrepen dat de samenleving, en ook hun scholen, divers is.” 

Een stap in de goede richting dus, maar nog lang niet genoeg, benadrukt Gennez. We moeten ons ook de vraag durven stellen welke plek religie heeft in het onderwijs. “Plaats alle levensbeschouwelijke vakken buiten het curriculum, zoals zij het nu voorstellen voor de lessen islam.”

Plat marktdenken

‘Je kan niet verwachten dat een samenleving niet gesegregeerd is als je als kind op school al leert dat de samenleving gesegregeerd is, met elke levensbeschouwing op zijn eigen eiland’

JEAN-JACQUES DE GUCHT (OPEN VLD)

En daar knelt het schoentje volgens Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Zo’n dialoogschool blijft immers uitgaan van één godsdienst, de katholieke. De andere levensbeschouwingen worden buiten de uren geplaatst. Bij een dialoog start je niet van één religie maar van burgerschap.” 

Koen Daniëls (N-VA) toont zich nog heel wat scherper. “Lieven Boeve (topman van het katholiek onderwijs, DBA.) start de schoolstrijd 2.0. Daarachter gaat plat marktdenken schuil.” Door de deuren open te gooien naar andere religies, hoopt het katholieke onderwijsnet volgens Daniëls immers om meer leerlingen aan te trekken. Ook zijn partijvoorzitter Bart De Wever had zich vanochtend al bijzonder kritisch uitgelaten over de dialoogscholen.

In plaats van de hoofddoek toe te laten en lessen islam aan te bieden, zouden de verschillende onderwijsnetten beter inzetten op algemene burgerschapsvorming, benadrukken zowel meerderheid als oppositie. “Vandaag moeten we mensen vooral samenbrengen. En dat betekent soms letterlijk, samen in de klas zetten. Een vak levensbeschouwing en burgerschap is zo’n moment”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen). 

In zo’n vak moeten leerlingen leren kritisch nadenken over onze samenleving, zegt De Gucht. “We moeten elk kind evenveel kansen bieden. Je kan niet verwachten dat een samenleving niet-gesegregeerd is als je als kind op school al leert dat de samenleving gesegregeerd is, met elke levensbeschouwing op zijn eigen eiland.”

Open Vld ziet in Boeves voorstel een poging om de secularisering van de maatschappij tegen te gaan. “Waarom zou het onderwijs jongeren moeten onderwijzen in religie?”, vraagt De Gucht zich af. Voor de liberalen behoren levensbeschouwingen tot de huiselijke sfeer.

Andere noden

Het onderwijs in Vlaanderen heeft andere noden, meent Daniëls. Hij wijst onder meer op het aantal jongeren dat nog steeds de school verlaat zonder diploma op zak, en op de onvoldoende kennis van het Nederlands bij een aantal leerlingen. 

Hij laakt ook het idee om gebedsruimtes te voorzien op scholen. Dat is volgens de N-VA’er niet haalbaar, aangezien er nu al een groot plaatsgebrek is. “Elke school die ik ken gebruikt nu al elke vierkante meter als leslokaal. In veel refters zijn wanden geplaatst waardoor ze kunnen dienstdoen als leslokaal. Het materiaalkot is vaak al een leslokaal geworden.” 

Het blijft overigens de vraag hoeveel katholieke scholen zich zullen omturnen tot dialoogscholen. Het katholieke net kan dit plan dan wel lanceren, elke school beslist nog altijd zelf wat ze ermee aanvangt. “De soep zal niet zo heet gegeten worden”, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UA) op Twitter. “Veel katholieke scholen hebben vestimentaire voorschriften die een hoofddoek verbieden.”

Bron: De Morgen 04 mei 2016

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Ringwerken Aalst weer stapje verder: rotonde opengesteld

Algemeen

In Vlaamse én federale regering, of in geen van beide