Algemeen

Open Vld wil dat België geweld in Turkije veroordeelt

Dit bericht delen

Open Vld-senatoren Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht vragen in een voorstel van resolutie de federale regering om via een krachtig signaal het optreden van de Turkse overheid tegenover demonstranten te veroordelen. Ze hopen de resolutie met spoed te kunnen behandelen in de commissie Buitenlandse Zaken.

“De voorbije dagen hebben wij net als iedereen moeten vaststellen dat de vrijheid van meningsuiting en manifestatie in Turkije zwaar onder druk komt te staan. Desalniettemin is Turkije als lidstaat van internationaalrechtelijke verdragen, waaronder verschillende universele en Europese verdragen inzake mensenrechten gehouden aan het garanderen van bepaalde grondrechten aan haar burgers”, stelt Vastersavendts.

In de resolutie vragen de Open Vld’ers dat de federale regering de escalatie van geweld tegen demonstranten en onderdrukking van bepaalde grondrechten krachtig veroordeelt. “Dit dient uiteraard niet enkel te gebeuren via bilaterale weg, ons land zou vooral binnen het kader van de Europese Unie moeten aandringen om de huidige situtatie streng te veroordelen. Een veroordeling vanuit de Europese Raad van Regeringsleiders is immers het meest krachtige signaal”, meent De Gucht.

Naast een veroordeling van het recent gewelddadig optreden in Turkije, vragen beide senatoren dat een rechtstreekse dialoog wordt opgestart met de Turkse autoriteiten over de garanties voor het vrijelijk kunnen uitoefenen door iedere Turkse burger van zijn of haar fundamentele rechten, waaronder, maar zeker niet beperkt tot, de vrijheid van pers, meningsuiting en manifestatie.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Info verzwegen over terreurgevangenen

Algemeen

Jongeren bijeenbrengen