Algemeen

Open VLD vreest extra concurrentie voor horeca

Dit bericht delen

Joke De Swaef, Open VLD Aalst: “Dit is een onvolwassen idee dat te weinig is uitgewerkt”

Aalst onderzoekt de mogelijkheid om op de Hopmarkt een pand in te richten als stedelijk jeugdontmoetingscentrum. Het voorstel is ontstaan op de jeugddienst, maar niet iedere partij is akkoord.

Sinds een aantal weken voert de stad Aalst een onderzoek naar de mogelijkheid om een jeugdontmoetingscentrum in te richten in de gebouwen van de vroegere ‘The Fix’, ‘Backstage’ of ‘Hopzaal’.

‘De eigenaar heeft alvast oren naar het verhaal en ziet zowel de verhuur als verkoop van het gebouw als een mogelijke piste’, zegt Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Jeugd. ‘Al jaren vragen diverse groeperingen in Aalst naar een ontmoetingszaal, fuifzaal of evenementenhal. Zij signaleren de nood aan een grote zaal die grootschalige evenementen een plaats kan geven en zijn ook vragende partij voor een jeugdcentrum. Zo’n centrum biedt jongeren en jeugdverenigingen enerzijds de mogelijkheid om hun schoolfuif of pakweg chirofuif te organiseren. Anderzijds kan het centrum een belangrijke taak vervullen als ontmoetingscentrum, door in te zetten op een instuifwerking of een plek om te experimenteren. Met de eventuele inrichting van de vroegere Hopzaal als jeugdontmoetingscentrum kan de jeugddienst van de stad aan die vragen een antwoord bieden’, aldus schepen De Koninck.

Het voorstel werd al besproken op het schepencollege, maar er moeten nu bijkomende adviezen worden gevraagd. De Jeugddienst ziet de locatie wel zitten. ‘De zaal ligt op wandelafstand van vele horecazaken en danscafés en voldoet dus aan de behoeftes van de jongeren die graag een stapje in de stad zetten en diverse zaken op één avond een bezoekje brengen. Daarenboven past de inrichting van een jeugdontmoetingscentrum aan de Hopmarkt ook binnen de plannen die de stad heeft met de Hopmarkt voor de stadsvernieuwing. Het plein wordt namelijk, na de ondergrondse werken voor de parking, ingericht als een evenementenplein.’

‘Onverantwoord’

De schepen wil het dossier buiten de politie houden, maar krijgt wel tegenwind van Open VLD. ‘Een goede omkadering van onze jeugd van groot belang is. We zijn niet akkoord met de idee dat het inrichten van een fuifzaal in de voormalige discotheek hier het juiste antwoord op kan bieden. Dit is tot heden een onvolwassen idee dat te weinig uitgewerkt is’, aldus Joke De Swaef.

‘Iedereen weet dat de horecasector doorheen moeilijke tijden gaat. Het is dan ook onverantwoord dat de stad de private sector rechtstreekse concurrentie aandoet door bijvoorbeeld klassenfuiven te laten organiseren in een stedelijke jeugdfuifzaal’, aldus Jean-Jacques De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

“Grijp in, al doet het pijn”

Algemeen

Senaatscommissie stemt vandaag over euthanasie minderjarigen