Algemeen

Open Vld niet te spreken over hervormde godsdienstles: “De leerkracht wordt missionaris”

Dit bericht delen

Dat de godsdienstleerkrachten zich weer meer moeten gaan toespitsen op de theorie van het christendom, kan er bij Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) niet in. “Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten.”

De Vlaamse bisschoppen willen de leerplannen voor het vak godsdienst actualiseren. Aanleiding is de vaststelling dat bij veel leerlingen de kennis over de christelijke traditie verdwijnt. Daarom moet het vak godsdienst zich daar in de toekomst meer op concentreren, vinden de bisschoppen. Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn het idee genegen. “Ik vind het positief dat zij de leerinhouden actualiseren”, zegt die laatste.

 ‘Ik krijg de indruk dat minister Crevits minister van Katholiek Onderwijs is’, aldus Jean-Jacques De Gucht. 

Daarmee staan zij recht tegenover Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Een aantal maanden geleden stelde Boeve nog plannen voor dialoogscholen voor, waarin meer ruimte zou komen voor andersgelovigen. Dat nu net meer ingezet moet worden op de katholieke leer, begrijpt De Gucht niet. “Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten”, reageert hij in een gesprek met De Morgen. “De verpakking is blijkbaar de dialoogschool waarin je mensen dichter bij elkaar kunt brengen, maar de redenering is een monoloog vanuit het christendom. Op deze manier wordt de leerkracht een missionaris.”

De Gucht stelt ook verbaasd vast dat Crevits de hervorming toejuicht. “Ik krijg de indruk dat minister Crevits minister van Katholiek Onderwijs is.” Voor de liberaal is het net nodig dat het onderwijs meer inzet op het bijbrengen van de normen en waarden in onze samenleving. “In plaats van een vak godsdienst hebben we een vak levensbeschouwing nodig, waarbij mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen met elkaar in contact komen en van elkaar leren.” Op die manier leren jongeren aanvaarden dat mensen er soms een andere mening op na houden, en leren ze ook kritiek aanvaarden, aldus De Gucht.

N-VA: voordeel van de duidelijkheid

Een ander geluid valt te horen bij de derde Vlaamse regeringspartner, N-VA. “Wij kunnen ons als politici niet uitspreken over wat er in de godsdienstlessen wordt onderwezen”, gaat Vlaams Parlementslid Koen Daniëls van start. “Ik stel alleen vast dat de dialoogscholen een paar maanden geleden nogal voortvarend werden aangekondigd, en dat er nu gas wordt teruggenomen, zoals wij ook herhaaldelijk bepleit hebben.”

‘Het is nu wel duidelijk dat de dialoogschool geen amalgaam zal worden’ Koen Daniëls.

Bovendien biedt een meer religieuze invulling van het vak godsdienst het voordeel van de duidelijkheid, zegt Daniëls. “Het is nu wel duidelijk dat de dialoogschool geen amalgaam zal worden. Het is goed dat mensen weten waarvoor elke school staat, dat creëert duidelijkheid.”

Bron: De Morgen (online) 30 augustus 2016

Andere nieuwsberichten

Algemeen

(Niet zo) snel met deelstep door stadscentrum

Algemeen

De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces