Algemeen

Open VLD blij met PS-voorstellen over uitbreiding euthanasie

Dit bericht delen

Open VLD is blij dat de PS bereid is om de euthanasiewet uit te breiden. ‘De tijd is rijp om het debat te voeren rond de tekortkomingen van de huidige wetgeving.’

De PS maakte vandaag bekend dat de partij in het parlement een aantal voorstellen wil indienen om het recht op euthanasie uit te breiden. De PS wil de wet onder meer uitbreiden naar minderjarigen en naar Alzheimerpatiënten. Voor minderjarigen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden wil de PS euthanasie toelaten als die minderjarigen in staat zijn er zelf bewust over te oordelen.

Open VLD is enthousiast. Zeker omdat enkele maanden geleden de SP.A gelijkaardige voorstellen indiende.

‘Als liberale partij zijn wij opgetogen dat na SP.A ook de PS voorstellen indient wat erop wijst dat de tijd rijp is om het debat rond de tekortkomingen van de huidige wetgeving te voeren,’ stelt Jean-Jacques De Gucht.

Hij hoopt op een sereen debat in de Senaat.

Toch ziet hij nog lacunes in het PS-voorstel. ‘Het valt me op dat er met geen woord gerept wordt over een doorverwijsplicht bij artsen. Dit element is nochtans van bijzonder belang. Want patiënten het recht geven op euthanasie betekent dat men er gebruik moet kunnen van maken wanneer men zich in een dergelijke situatie bevindt. En dat laatste wordt nu wettelijk niet geregeld.’

Open VLD wil niet raken aan het feit dat een arts nooit verplicht kan worden om euthanasie uit te voeren, zegt De Gucht. ‘Maar dit mag niet inhouden dat patiënten daardoor niet verder geholpen worden. Dat leidt nu vaak tot medische hardnekkigheid of palliatieve sedatie. Daarom is het belangrijk om het debat te voeren over het levenseinde in zijn totaliteit.’

Andere nieuwsberichten

Algemeen

La police va prévoir la criminalité grâce à des algorithmes

Algemeen

Het driegeslacht De Gucht