Algemeen

Open Vld wil stadsinformatie via mail sturen

Dit bericht delen

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) pleit voor meer mogelijkheden om stadsinformatie via mail te verspreiden. ‘In 2014 beschikte 84 procent van de huishoudens in België over een computer en bijna evenveel had een werkende internetverbinding’, zegt Jean- Jacques. ‘Toch verloopt veel communicatie tussen instanties en burgers via post. De stad kan burgers de mogelijkheid geven hun emailadres op te geven om informatie te verkrijgen. De ecologische voetafdruk van Aalst zou aanzienlijk verminderen. Bovendien is het ook een voordeel voor de stadskas en administratie en voor de burger die zijn papierhoop ziet slinken. Veel bedrijven hebben hun dienstverlening gedigitaliseerd. Als centrumstad moet je mee op de digitale trein springen. De burger moet wel kunnen kiezen of hij de informatie elektronisch wil ontvangen of toch per post.’

Het Nieuwsblad/Dender 26 augustus 2015 

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

66.000 leerlingen bezochten vorig jaar Fort Breendonk of Kazerne Dossin

Algemeen

Euthanasiewet weer op de onderzoektafel