Algemeen

Ook vanuit politieke hoek kritiek op beslissing Schauvliege

Dit bericht delen

Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) is niet te spreken over de 850.000 euro die Schauvliege heeft toegekend aan Musical van Vlaanderen. Ook Bart Caron (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) stellen zich vragen bij de beslissing van Schauvliege. Marius Meremans van N-VA pleit voor een debat over hoe musical in de toekomst best gesubsidieerd zou worden.

Vandaag is bekendgeraakt dat het gezelschap Musical van Vlaanderen een projectsubsidie van 850.000 euro toegekend kreeg voor het project “Assepoester, het tamelijk ware verhaal. “Daarmee soupeert de musicalorganisatie op haar eentje een vierde van het totaalbudget voor projectsubsidies op”, aldus de SP.A in een persbericht.

“De bedoeling van de projectsubsidies was dat ze ten goede zouden komen van de kunstenaars”, luidt het verder. “Diezelfde kunstenaars zien nu een vierde daarvan opgeslorpt worden door de musicalorganisatie en blijven in de kou staan. Dit is oneigenlijk gebruik van de projectsubsidies”, zegt Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi.

“Twee maten en twee gewichten?”

Minister van Cultuur Schauvliege vertelde vanmorgen in “De ochtend” op Radio 1 dat ze de adviezen over de subsidies altijd zoveel mogelijk probeert te volgen, maar dat ze daar wel eens van afwijkt als een bepaald genre, in dit geval musical, dreigt te verdwijnen in Vlaanderen.

“Maar wat valt dan te zeggen over de sociaal artistieke organisaties die uit de boot vielen bij de structurele subsidies en waarvan meer dan 80% van de aangevraagde projectsubsidies bij de eerste ronde in januari van dit jaar werden afgekeurd? Geen 20% van hun aangevraagde subsidies werd gehonoreerd”, reageert Idrissi in het persbericht.

Idrissi trekt nu aan de alarmbel. “Er dreigt een hele kunstvorm op heel wat plaatsen te verdwijnen. Ik stel me luidop de vraag of hier geen twee maten en twee gewichten worden gebruikt.”

Groen: “Musicalsubsidie is pure vriendjespolitiek”

Ook Groen reageert verbolgen op de beslissing van Joke Schauvliege over de projectsubsidies voor Musical van Vlaanderen. “De minister besliste in weerwil tot haar beloften en weken na de andere beslissingen op eigen houtje om alsnog een grote som geld aan de Musical van Vlaanderen te geven”, zegt Bart Caron in een persbericht.

Vooral de heimelijke wijze waarop de beslissing is genomen, is onaanvaardbaar volgens Groen. “Veeleer spelen politieke lobbying en vriendjespolitiek een grote rol in haar beslissing”, luidt het. “De relaties zijn dan ook overduidelijk: het meterschap van mevrouw Dehaene, het gemeenteraadsmandaat van de Geert Allaert (de artistiek directeur van Musical van Vlaanderen, nvdr) en de samenstelling van de raad van bestuur.”

Wat gebeurt, is volgens Groen vooral spijtig voor de productie van musicals zelf. “Die verdient een eerlijke behandeling, zonder verdachtmakingen of politiek gelobby”, klinkt het.

De Gucht: “Doorn in het oog van jong afgestudeerden”

Ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) stelt zich vragen bij de beslissing van Schauvliege. “Schauvliege had beloofd om meer middelen vrij te maken om kleine, beginnende organisaties of jonge kunstenaars te ondersteunen. Het toekennen van dit grote bedrag aan één project moet veel jong afgestudeerden dan ook een doorn in het oog zijn”, laat hij onze redactie weten.

“Ook binnen de musicalwereld wordt dit bericht op fronsen onthaald”, gaat de liberaal verder. “De minister argumenteert dat zonder deze subsidies musicals in Vlaanderen in de toekomst niet mogelijk zouden zijn. Maar hierbij heb ik ernstige twijfels. Naar de toekomst toe wordt de musicalsector net verstoord in plaats van structureel ondersteund.”

De Gucht verwijst naar Studio 100, die sinds 1997 musicals maakt zonder één cent subsidie en al 1,2 miljoen toeschouwers aantrok. Hij vindt ook dat de minister haar belofte om op een transparante wijze subsidies toe te kennen niet nakomt.

N-VA pleit voor debat over toekomst musicalsubsidies

Coalitiepartner N-VA is milder voor de beslissing van Schauvliege. “850.000 euro lijkt heel veel geld, maar in de wereld van de musical is dat relatief. Dergelijke producties voor een breed publiek vragen nu eenmaal veel geld”, zegt Vlaams N-VA-parlementslid en lid van cultuurcommissie Marius Meremans.

Wel is de N-VA van mening dat er een duidelijk verschil moet blijven tussen structurele subsidies en projectsubsidies. “Het kan niet de bedoeling zijn om via deze laatste toch structureel te ondersteunen”, klinkt het.

“De vraag is vandaag niet zozeer of 850.000 euro veel geld is. De vraag is of we naar de toekomst toe willen inzetten op musical, en hoe we dat willen doen, zonder het systeem van de projectsubsidies te bezwaren. Voor film zijn er bijvoorbeeld aparte instrumenten. Dat debat moeten we samen met de minister kunnen voeren”, besluit Meremans.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Frans Penne over de groene plannen in het Wijngaardveld

Algemeen

Binnenkort gratis Wifi in Aalst