Algemeen

Onaanvaardbaar dat ultrakatholieke school erkenning behoudt

Dit bericht delen

De ultrakatholieke Sint-Ignatiusschool in Overijse behoudt haar erkenning, ook na een nieuw onderzoek door de onderwijsinspectie. “Dit is compleet absurd”, zegt Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Het gaat hier om een school die liet weten tegen het gebruik van anticonceptie te zijn, leerlingen te weigeren op basis van hun geloof en homoseksualiteit en abortus niet als mensenrechten te beschouwen. Ik kan niet begrijpen dat minister Crevits dit heeft kunnen laten passeren”, aldus De Gucht.

Naar aanleiding van het lopende schooljaar diende de Sint-Ignatiusschool in Maleizen (Overijse) een erkenningsaanvraag in. De school kreeg hierop een positief rapport van de onderwijsinspectie, werd erkend en kan sindsdien officiële getuigschriften afleveren.

Begin dit jaar ontstond er echter discussie over de school. Dat had te maken met een aantal controversiële standpunten op de website van de school waarbij in de eerste plaats het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (n) geviseerd werd.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet een onderzoek uitvoeren door de commissie Zorgvuldig Bestuur. Die commissie oordeelde dat de betrokken school een inbreuk had gepleegd op het beginsel van de oneerlijke concurrentie. Maar ondertussen is de bewuste tekst van de website van de school verwijderd en is er niet langer sprake van oneerlijke concurrentie.

Onderwijsinspectie

Intussen is ook de onderwijsinspectie opnieuw langsgeweest bij de school. Die adviseert de school haar erkenning te laten behouden.

Open Vld-parlementslid Jean-Jaques De Gucht vindt het onaanvaardbaar dat een school met deze standpunten tot twee maal toe door de erkenningsprocedure raakt. “Dit is echt een gemiste kans. Hiermee zet men de deur open voor ultraconservatieve scholen van andere religies”, aldus De Gucht aan Belga. “Laat een islamitische school dezelfde uitspraken doen en het land staat in rep en roer”, zegt de Open Vld’er.

De Gucht: “Het moet iedereen vrij staan een school op te richten. Maar een erkenning, laat staan een subsidiëring door de Vlaamse overheid, moet voorbehouden zijn voor scholen die onze jongeren voorbereiden op onze samenleving. Het bijbrengen van onze grondwaarden en het leren samenleven in onze diverse samenleving is daarbij van uiterst belang. Aan deze voorwaarde is hier niet voldaan.”

Bron: De Standaard online 18 maart 2016

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Een stap dichter bij euthanasie kinderen

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil ministers op de rooster leggen