Algemeen

Nieuwe wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten

Dit bericht delen

Aalst is op weg naar een bereikbare, veilige en leefbare binnenstad met een nieuw circulatieplan vanaf 16 augustus. De hoofdcirculatie wijzigt en dus zal het verkeer zich een andere weg zoeken. Om de wijken te vrijwaren van sluipverkeer wijzigt de stad op een aantal plaatsen ook de verkeerscirculatie in de wijken. De nieuwe wijkcirculatie is goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 mei 2021.

De binnenstad blijft vanaf 16 augustus 2021 bereikbaar voor alle verkeer. Wie het stadshart als bestemming heeft, moet daar vlot geraken. Doorgaand autoverkeer hoort thuis op de ring. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe circulatieplan. Door meer éénrichting in te voeren in het centrum worden de verkeersstromen beter geleid. Door de hoofdcirculatie aan te passen zal het verkeer andere wegen zoeken in de wijken. Mobiliteitsexperten hebben de effecten van de nieuwe hoofdcirculatie bestudeerd. Via verkeersmodellen werd berekend waar in woonwijken sluipwegen kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan voert de stad in de wijken een aantal extra verkeersingrepen in. Die ingrepen zullen het ook aangenamer en veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Eenrichtingsverkeer maakt wijken leefbaar
In 40 straten wordt er beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Gemotoriseerd verkeer mag dan maar in één richting meer, fietsers mogen nog in de twee richtingen rijden. Het algemeen principe is dat lussen van éénrichtingsstraten zo vlot mogelijk een bepaalde wijk verbinden met de ring R41/N9. De opties om de wijk in en uit te rijden, worden daardoor beperkt. Hieronder de lijst van de straten die volledig of gedeeltelijk een éénrichtingsstraat worden:

1 Welvaartstraat
2 Korte Lindenstraat
3 Naarstigheidstraat
4 Volksverheffingstraat
5 Ledebaan
6 Steenstraat
7 Verastenstraat
8 Koolstraat
9 Koningin Astridpark
10 Duivekeetstraat
11 Nieuwbeekstraat
12 Arbeidstraat
13 Withuisstraat
14 Hugo Lefèvrestraat
15 Dokter André Goffaertstraat
16 Felix de Hertstraat
17 Eikstraat
18 Osbroekstraat
19 Scherreveldstraat
20 Sint Janstraat
21 Maanstraat
22 Sint Kamielstraat
23 Hoge Vesten
24 Walstraat
25 Borluutstraat
26 Schuttersstraat
27 Drie Sleutelsstraat
28 Weverijstraat
29 Bredestraat
30 Jasmijnstraat
31 Jan Bijlstraat
32 Binnenstraat
33 Wellekensstraat
34 Dr. Jozef Kluyskensstraat
35 De Schrijverstraat
36 Caudronstraat
37 Peter Benoitstraat
38 Valerius de Sadeleerstraat
39 Varenlaan
40 Binnenstraat (deel buiten de ring)

Straten herinrichten geeft extra ruimte
Op een aantal plaatsen in de wijken van de binnenstad worden straten gedeeltelijk geknipt. Dit is de meest effectieve manier om er sluipverkeer tegen te gaan. Wie met de wagen in de wijk moet zijn, raakt nog steeds op bestemming en ook garages van bewoners blijven uiteraard bereikbaar. Wie door de wijk wil rijden om een sluipweg te nemen, kan dat niet meer. De vrijgekomen ruimte krijgt later een nieuwe bestemming. Extra groen, plaats voor ontmoeting, en speelruimte voor kinderen behoren tot de mogelijkheden. De stad zal in overleg met de buurt het ontwerp concreet maken.

1. Naarstigheidstraat:
Ter hoogte van de Volksplaats wordt de Naarstigheidsstraat in twee geknipt. Gemotoriseerd verkeer kan er niet meer door. Zo kan de Volksplaats uitgebreid worden tot aan het voetpad. Dit zal ook gebeuren langs de kant van de eerder afgesloten Spaarzaamheidstraat. Fietsers kunnen wel nog vlot passeren want in de Naarstigheidsstraat loopt een fietslijn naar het centrum.

2. Wellekensstraat:
Op het einde van de Wellekensstraat ter hoogte van de Valerius De Saedeleerstraat wordt de straat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Ook de Jozef Meganckstraat wordt een doodlopende straat. Zo komt er ruimte vrij om het groen uit te breiden tot een buurtparkje. Fietsers kunnen wel nog vlot passeren want in de Wellekensstraat loopt een fietslijn naar het centrum.

3. Watertorenplein:
Het gedeelte van de Maanstraat dat voor de watertoren ligt wordt toegevoegd aan het plein. De bestaande proefopstelling blijft behouden. Zo is er meer ruimte voor een nieuwe, groene herinrichting.

Op volgende plaatsen gebeurt er een knip om meer ruimte te geven aan de fietsers:

4. Korte moutstraat:
Er komt een fietsbrug over de Dender die rechteroever verbindt met het station. Deze fietsbrug start in de Korte Moutstraat. Dit zal veel fietsverkeer aantrekken. Doorgaand autoverkeer zal niet meer mogelijk zijn.

5. Hoge Vesten:
De fietssnelweg (F2) van Brussel naar Gent loopt door Aalst. Deze komt vanaf Erembodegem, via de Leo Gheeraerdtslaan en de Hoge vesten naar de nieuwe fietsbrug in de Moutstraat .
Het eerste deel van de Hoge vesten tussen de Leo Gheeraerdtslaan en de Walstraat heeft geen bewoning, daarom kan dit stuk ingericht worden als een fietssnelweg. Er komen paaltjes op de twee uiteinden van de straat waardoor gemotoriseerd verkeer in dit deel niet meer kan rijden of parkeren.

Timing invoering nieuwe circulatie
De hoofdcirculatie in de binnenstad wijzigt op 16 augustus en dan wordt ook de zone 30 ingevoerd. In de wijken zullen er al vanaf begin augustus verkeerssituaties wijzigen. Het is onmogelijk om alle aanpassingswerken op één nacht tijd uit te voeren. Ingrepen in de wijken die geen impact hebben op de hoofdcirculatie zullen daarom al vroeger starten. Zodra de timing concreet is zal ze gecommuniceerd worden.

Fiets of stap naar het stadshart
Fietsen of wandelen is de handigste manier om vanuit de woonwijken binnen de ring naar het centrum te gaan. De afstand bedraagt maximum anderhalve kilometer. Met de fiets of te voet sta je binnen het kwartier veilig in het hart van de stad.
Vanuit elke wijk komt een fietsvriendelijke toegangsweg naar het stadshart. Deze liggen in het verlengde van de fietsroutes die de omliggende wijken en deelgemeenten met Aalst verbinden. Deze routes krijgen de naam ‘fietslijn’, zoals een tramlijn of een metrolijn. Een fietslijn is een aanéénsluiting van fietsstraten.

Aangenamer wonen dankzij zone 30
Vanaf 16 augustus 2021 wordt heel het gebied binnen de Aalsterse ring R41 zone 30. Gemotoriseerd verkeer en fietsers mogen er maximum 30 km per uur rijden. Goed nieuws voor de woonwijken. De snelheidsbegrenzing zorgt voor veiliger verkeer, minder fijn stof en minder verkeersgeluiden.

Meten is weten, ook in de wijken
Om de effecten van het nieuwe circulatieplan in kaart te brengen, schakelt de Aalst de hulp in van de Aalstenaars. Die zullen verkeerstellingen doen door een telraam te installeren aan het raam van hun woning. Er zijn in totaal 40 telramen, zowel op de hoofdcirculatie-assen als in de wijken. Die toestellen meten van mei tot eind oktober 2021 het aantal auto’s, fietsers en de doorstroming. De cijfers laten toe om na de meetcampagne het nieuwe circulatieplan te evalueren: brengen de maatregelen voldoende rust en veiligheid in de woonwijken? Dit kan dan als startpunt dienen om samen met bewoners de leefbaarheid van hun wijk te evalueren en nog te verbeteren. In het najaar wordt de dialoog met de wijken opgestart. De stad wil extra investeren in kwalitatieve ruimte en een ruimer aanbod van verplaatsingsmogelijkheden. Zo is het voor inwoners aantrekkelijker om te wonen in het stadscentrum.

Schepen Jean Jacques De Gucht: ““Met dit plan hebben we de ambitie hoog gelegd om ons stadscentrum bereikbaar, leefbaar en veilig te maken. Met om het even welk vervoermiddel zal de stad beter bereikt kunnen worden. Automobilisten zullen een kader krijgen op welke manier en volgens welke weg ze zich naar, in en van de stad kunnen begeven. De fietser zal een veilig gevoel krijgen om vrij in de stad te rijden en de voetganger zal aangenaam in de stad kunnen flaneren, shoppen, wandelen.. Kortom de stad zal voor alle vervoersmodi attractief worden hetgeen belangrijk is voor onze handelaars in de stad. Bovendien zetten we ook in op de leefbaarheid van onze stad. Aan de bewoners van onze stad moet meer beleving kunnen geboden worden. Het openbaar domein moet terug beschikbaar gesteld worden van de buurt. Naast het circulatieplan hebben we hier trouwens ook ingezet op vergroening van de wijk en waar mogelijk bomen of struiken geplant. Bovendien komen een aantal plaatsen ook in aanmerking voor een meer beleefbare herinrichting. Kortom het plan geeft een aantal mogelijkheden waar met éénieder rekening gehouden is.”

Burgemeester Christoph D’Haese : “De nieuwe wijkcirculatie is een onontbeerlijk puzzelstuk van het nieuwe circulatieplan. Het moet voorkomen dat er nieuwe sluipwegen ontstaan in de woonwijken van het centrum én het verhoogt de veiligheid van al onze weggebruikers. Of je nu met de wagen, de fiets of te voet komt, het verkeer zal veiliger en overzichtelijker verlopen. In tegenstelling tot andere steden willen we het gebruik van de auto niet stigmatiseren. Automobilisten blijven dus zeker welkom. Wie in de stad woont zal nog steeds met de auto tot aan zijn voordeur kunnen rijden. Breng je een bezoek aan onze charmante binnenstad, dan word je naar de dichtstbijzijnde parking geloodst.”

Persbericht Jean-Jacques De Gucht en Stad Aalst (18 mei 2021)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Marktrock verhit de gemoederen

Algemeen

De Gucht heeft nieuw ethisch stokpaardje: spermadonoren