Algemeen

10 miljoen euro om leerachterstand weg te werken

Dit bericht delen

De coronapandemie stelt het Vlaamse onderwijs voor grote uitdagingen. Eén daarvan is de leerachterstand die schoolgaande kinderen en jongeren hebben opgelopen. Het Vlaams Parlement voorziet nu in bijkomende lestijden, lesuren en extra helpende handen in de klas. Met dit decreet maken we daar tien miljoen euro voor vrij. Het voorstel werd ingediend door Koen Daniëls (N-VA), Jo Brouns (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Leerachterstand wegwerken is de absolute prioriteit”, stellen de initiatiefnemers.

De omvang van het leerverlies door de coronamaatregelen is moeilijk in te schatten. “Dat er leerachterstand is opgelopen door de coronacrisis, staat buiten kijf en wordt bevestigd door leerkrachten en peilingen. Om die leerachterstand te beperken, is het cruciaal dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk naar school gaan en fysieke lessen krijgen. Om de opgelopen leerachterstand maximaal weg te werken, voorzien we voor tien miljoen euro extra handen in de klas”, zegt Koen Daniëls.

“We moeten de leerachterstand aanpakken daar waar leerlingen er het meeste aan hebben: in de klas, tijdens de schooluren. Extra handen in de klas betekenen zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen een duwtje in de rug de komende maanden, waarin volop wordt ingezet op het wegwerken van de opgelopen leervertraging”, zegt Jo Brouns.

“De coronacrisis zet niet alleen het mentaal welzijn van onze leerlingen onder druk, ook de impact op de leerprestaties is zorgwekkend. We trekken nu tien miljoen euro uit waarmee scholen extra onderwijzend personeel kunnen aanstellen van maart tot eind juni. Die middelen moeten maximaal terechtkomen bij diegenen die ze het meest nodig hebben. We voorzien twee miljoen euro exclusief voor scholen met een kwetsbaardere leerlingenpopulatie. De overige acht miljoen euro is beschikbaar voor alle scholen”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Liberale Mutualiteit Aalst schenkt twee EHBO-koffers aan Eendracht Aalst

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht in De Zevende Dag over de leefbaarheid in Aalst