Aalst, Mobiliteit

Nieuw verkeersplan : Treinstraat wordt fietsstraat

Dit bericht delen

 

Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om opnieuw autoverkeer toe te laten in de Walstraat, nu nog fietsstraat. Die fietsstraat wordt afgeschaft, maar het aantal fietsstraten in Aalst blijft op drie staan: de Treinstraat krijgt het statuut fietsstraat.

De verkeerssituatie van de Walstraat en de omgeving carnavalshallen is besproken op de commissie Stadsvernieuwing, Openbare werken, Mobiliteit en Personeel van 12 september. Op basis daarvan werd een nieuw voorstel met betrekking tot de Walstraat uitgewerkt.

“De Walstraat wordt opnieuw opengesteld voor autoverkeer”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit in Aalst. “De oorspronkelijke situatie van éénrichtingsverkeer vanaf de Treinstraat naar de Frits De Wolfkaai wordt opnieuw ingevoerd. Het parkeren langs de rechterzijde in de rijrichting van het verkeer wordt verboden. Aan de overzijde ligt een fietspad in tegenrichting en dus komt er een parkeerverbod. De voorrangsregeling wordt aangepast: gemotoriseerd verkeer en fietsers die

de Walstraat verlaten dienen voorrang te verlenen aan het wegverkeer op de Frits De Wolfkaai”, zegt hij.

De fietsers hadden tot nu toe voorrang aan de Frits De Wolfkaai, aan het uiteinde van de Walstraat. Automobilisten moesten stoppen en voorrang verlenen, maar bijna geen enkele automobilist doet dat. De stad lost dat als volgt op. “Het rode vlak op de Frits De Wolfkaai verdwijnt en wordt vervangen door twee fietssuggestiestroken als oversteek voor fietsers in beide richtingen”, zegt de schepen.

Treinstraat = fietsstraat

“Om de snelheid van het verkeer komende van de Frits De Wolfkaai richting Treinstraat te verminderen, wordt een korte drempel van 1,20 meter gelegd tussen de Treinstraat en de Walstraat. De voorrangsregeling blijft ongewijzigd: autoverkeer dient te stoppen voor het tegenovergestelde verkeer dat de spoorwegtunnel verlaat”, zegt De Gucht.

De Walstraat verliest het statuut ‘fietsstraat’, de Treinstraat krijgt het statuut ‘fietsstraat’. Dat betekent dat auto’s de fietsers niet meer mogen inhalen in de straat tussen de Molendries en de Walstraat.

Betonblokken

De sluipweg aan de carnavalshallen wordt ook aangepakt. Je kan die alleen nog maar bereiken via Bleekveld. “De doorgang van de Hoge Vesten naar de carnavalshallen en de Hoveniersparking (en omgekeerd) wordt afgesloten middels het plaatsen van betonblokken, de voorrangsregeling

wordt hier aangepast in het voordeel van de fietsers die de Leirekensroute verlaten: het gemotoriseerd verkeer vanuit de Hoge Vesten dienen vóór de ‘konker’ te stoppen en voorrang verlenen aan de fietsers.”

Het schepencollege gaf zijn fiat al voor deze nieuwe maatregel. De commissie mobiliteit zal dit bespreken op 17 oktober. “Als de proefopstelling wordt ingevoerd, zal die na zes maanden opnieuw worden geëvalueerd”, belooft de schepen.

Bron : Het Laatste Nieuws 10 oktober 2019

 

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Leirekensroute wordt fietssnelweg

Aalst, Openbare werken

Werken Tragel – Bergweg