Algemeen

Middenstand en Shopping-in-Aalst verdienen meer aandacht: 8 troeven voor een levendige middenstandsstad

Dit bericht delen

Aalst is net een een openlucht shoppingcenter. Dat maakt de stad zo uniek. Gekoppeld aan onze unieke structuur, het ruim aanbod van winkels en een aangename diversiteit van horeca, wordt deze enorme troef nog altijd te weinig uitgespeeld. De centrummanager en horecacoach ten spijt. Dat vinden Open Vld-kandidaten Philippe Kiekens, Bart Van den Neste en Guy Van der Meersche. Open Vld Aalst wil dan ook dat de departementen middenstand en stadspromo de komende jaren een tandje bijsteken.

8 troeven voor een levendige centrumstad:
 
1.   Een aantrekkelijke shoppingstad is een veilige shoppingstad.
Veiligheidscamera’s, een fietsbrigade, een lichtplan, mooie plantenhangers,… zijn positieve initiatieven. Toch moeten er meer agenten op straat (zowel in burger als uniform) in de binnenstad. Aanspreekbaar voor de mensen. Een Buurt Informatie Netwerk moet worden opgestart, naar het voorbeeld van het Wijngaardveld. Het bewees zijn nut.

2.   Netheid en leegstand blijven bronnen van ergernis en verdienen constant aandacht.
Naast onze vele mooie winkels, is de leegstand een gegeven waar we niet naast kunnen. Een stedelijke webstek met te huren winkelpanden moet kandidaat-winkeliers een snel overzicht bieden.
Etalages van leegstaande winkelpanden worden tijdelijk gebruikt om op een kunstige en creatieve wijze mensen te informeren over evenementen en cultuurprojecten. Aalsterse kunstenaars kunnen een forum krijgen.
Meer propere straten. De stad moet i.s.m. de partners, de lat hoger leggen. Ook op zondag.
Het prikkelproject en de premie voor gevelrenovatie dient verder uitgebouwd te worden.

3.   Aalst-winkelstad verder aanmoedigen en promoten.
De stad krijgt een coördinerende rol in een middenstands- en horecagids, met de daarbijhorende webstek. Aantrekkelijke promotieprojecten in samenwerking met de middenstand zien het levenslicht, zoals o.a. een stedelijk systeem van promo- en cadeaubonnen.
Samen met toerisme wordt een ‘Dagje Gezellig Aalst’ gepromoot. Een toeristische trekpleister koppelen aan de ontdekking van onze unieke winkels en horeca. De gids 365.be met een oplage van 1 miljoen exemplaren biedt hiervoor de oplossing.
Naast de eigen bevolking informeren, moet Aalst meer investeren in promotie buiten de stad.
Een Middenstandsraad die veel actiever werkt, is een noodzaak.

4.   Aalst, een bruisende stad.
Randactiviteiten zullen ‘Aalst Winkelstad’ een extra push geven. We denken aan een zondagse bloemen- of brocantemarkt, een maandelijkse avondshopping met animatie, een herwaardering van Aalst Kermis. Waarom geen bio-markt op rechteroever? Dit moet allemaal niet veel kosten. Met kleine dingen kan je dikwijls al de juiste sfeer creëren.

5.   Aalst, hedendaagse centrumstad = WIFI
Free Wifi wordt gepromoot bij de horeca. De stad levert inspanningen om Free Wifi te realiseren in het handelscentrum. Een extra troef voor winkelend en genietend Aalst.

6.   Horeca-overleg is permanent nodig.
De horecamanager en de centrummanager zijn een stap in de goede richting. Toch kan de horeca zich te weinig vinden in de voorstellen die op tafel liggen. Meer horeca-overleg is nodig.
Een homogeen terrassenbeleid is ok, maar er wordt te weining rekening gehouden met de investeringen die dit met zich meebrengt. Een realistische termijn, een goede begeleiding en ondersteuning, zijn hierbij noodzakelijk.
De terrastax afschaffen kan de horeca, die moeilijke tijden doormaakt, meer ademruimte geven. Laat de horeca zelf beslissen wanneer ze hun terras buiten zetten, ook met Sint-Maarten, Kerst en in de winter. We wensen zomer- en winterterrassen.
Om de klanten veilig thuis te brengen na een avondje uit, pleiten we voor overleg met de taxichauffers. Dit om te streven naar een vast tarief op Aalsters grondgebied , als aanvulling op het openbaar vervoer.

7.   Inzetten op parkeerplaatsen.
Meer parkeermogelijkheden zijn primordiaal om Aalst Winkelstad verder uit te bouwen. We juichen de Hopmarktparking, de positieve onderhandelingen met de Postparking en het eindelijk goedgekeurde Parkeergeleidingssysteem toe. Maar er dient dringend extra nieuwe parkeergelegenheid bij te komen. Ondermeer op het Esplanadeplein alsook randparkings.
SMS-parkeren moet zijn intrede doen in de stad, naar de toekomst moet er ook gestreefd worden naar een volledige digitalisering van parkings in het centrum.
Mensen die in het handelscentrum werken moeten aan gunsttarieven kunnen parkeren in de binnenstad.

8.   Nachtwinkels.
Aan de wildgroei van nachtwinkels komt een einde. Niemand is gebaat met een overaanbod van niet verzorgde nachtwinkels, die vaak nacht- en buurtlawaai tot gevolg hebben.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vaticaan wil laatste sacramenten weigeren bij euthanasie. De Gucht: “Wereldvreemde, middeleeuwse uitspraken”

Algemeen

De Gucht wil EHBO-lessen in het onderwijs