Algemeen

“Meer nodig om leerachterstand te beperken”

Dit bericht delen

Uit een interne bevraging van het gemeenschapsonderwijs blijkt dat er bij de helft van hun leerlingen sprake is van leerachterstand. De Vlaamse Regering nam de afgelopen maanden al een aantal acties inzake de ondersteuning van leerkrachten en de structurele verankering van zomerscholen. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een goede zaak maar stelde zich tijdens de plenaire vergadering toch ook enkele vragen. “We hebben het hier de afgelopen weken en maanden al meerdere malen gehad over leerachterstand, de onderwijskloof en de impact op leerresultaten van leerlingen. Onze fractie steunt de minister van Onderwijs in zijn acties, maar de dagelijkse klaspraktijk leert ons dat meer nodig zal zijn. Als leerkrachten pessimistischer worden, dan is het aan ons om vanuit politieke hoek te bekijken hoe een versnelling hoger geschakeld kan worden”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Bij ongeveer de helft van alle leerlingen in het GO!-onderwijs wordt leerachterstand vastgesteld, dat blijkt uit een interne bevraging. In het gewone basisonderwijs schatten leerkrachten de achterstand bij bijna één op de vier leerlingen groot tot zeer groot in. In het gewone secundair onderwijs zou het om één op de vijf gaan. Wanneer we dan kijken naar het buitengewoon basisonderwijs heeft volgens de leerkrachten zelfs twee op de drie leerlingen een grote tot zeer grote achterstand. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het dan weer om één op de vier. Daarnaast stelt het gemeenschapsonderwijs vast dat de onderwijskloof tussen sociaal sterkere en sociaal zwakkere leerlingen toeneemt. Tot slot leert de bevraging van Teacher Tapp ons dat de leerkrachten er tussen oktober en nu zeker niet optimistischer op geworden zijn. 62 procent van hen bevestigt dat de maatregelen om de coronacrisis te beteugelen, een impact hebben op de leerresultaten van leerlingen.

De Vlaamse Regering nam de afgelopen periode al een aantal acties. Zo is er de ondersteuning van leerkrachten en de structurele verankering van zomerscholen. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht ondersteunt deze beslissingen maar legt ook een aantal pijnpunten bloot waar we rekening mee moeten houden. “Enerzijds mogen deze cijfers niet verbazen want ze zijn ondertussen een wederkerend gegeven. Anderzijds blijven ze wel bijzonder verontrustend. Er zijn dan ook meer antwoorden nodig op de hoge noden”, zegt De Gucht. “De ongelijkheid is vandaag groter dan gisteren, terwijl onderwijs net hét middel is om die ongelijkheid uit de wereld te helpen. Je hebt ook de penibele thuissituaties die aan de hand van cijfers van Child Focus worden geschetst. Dat mag niet geminimaliseerd worden.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid De Gucht: “We hebben een batterij aan maatregelen op korte én lange termijn. 1. Focus op kerntaken van scholen en onderwijsinspectie en daar ook extra middelen voor uittrekken. 2. Kwetsbare leerlingen te allen tijde in scholen opvangen. 3. Pedagogische reserve van vrijwilligers en gepensioneerde leerkrachten. 4. Buddytrajecten tussen studenten in opleiding en leerlingen met leerachterstand. 5. Zomerscholen en ‘bijscholen’ – in het weekend, in de kerst- en in de krokusvakantie – oprichten en ook structureel verankeren. 6. Tijdens de lesuren individuele leertrajecten organiseren. 7. In Vlaams Relanceplan focus op meest kwetsbare leerlingen en uitwisseling van ‘best practices’.”

Door deze coronacrisis worden we allemaal geconfronteerd met de nog grotere uitdagingen die onderwijs met zich meebrengt op het vlak van leerachterstand en ongelijkheid. We moeten onze leerlingen klaarmaken voor een toekomst waarin zij Vlaanderen, België en Europa sterker maken. Want als we niet opletten, verliezen we een deel van onze jeugd. “Ik kijk uit naar verdere ontwikkelingen en hoop dat we samen aan de kar kunnen trekken”, besluit De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht trouwt met zijn Charlotte

Algemeen

Verbod op vrachtwagens voor en na schooltijd versneld ingevoerd