Algemeen

Meer bedrijven en jobs in Aalst zijn noodzakelijk

Dit bericht delen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft Open Vld Aalst een uitgebreid verkiezingsprogramma uitgewerkt. Centrale as in dit programma is het drieluik Wonen-Werken-Winkelen. Vandaag willen lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht en ondernemer Frans Penne, 5e plaats op de Open Vld-lijst, de schijnwerper richten op enkele elementen uit het luik Werken. “Vandaag is het goed werken en ondernemen in Aalst. Maar het kan nog veel beter, tal van uitdagingen staan ons te wachten. Open Vld neemt de handschoen op en doet enkele ambitieuze voorstellen”, aldus Jean-Jacques De Gucht.
 
Bedrijven vormen een onmisbaar gegeven in Aalst. Of het nu gaat om kleine ondernemingen of multinationals, ze hebben allen hun toegevoegde waarde op sociaal, economisch en stedelijk vlak. Ze zorgen voor tewerkstelling, dragen bij aan het economisch patrimonium van een stad en zijn sterk sociaal-cultureel verankerd in het lokale gebeuren. Aalst is dan ook trots op alle grote en kleine bedrijven op haar grondgebied. “Maar daarmee is de kous niet af, er is werk aan de winkel. Er is geen plaats voor zelfgenoegzaamheid, daarvoor zijn er nog te veel uitdagingen: het aantrekken van nieuwe bedrijven, het uittekenen van bedrijventerreinen naar de normen van de 21ste eeuw, het verzekeren van de bereikbaarheid van bedrijven, enz. Het beleid moet er dan ook op gericht zijn een harmonieus kader uit te tekenen waarbinnen ondernemingen en zelfstandigen zich ten volle kunnen ontplooien en dus meer jobs in Aalst kunnen creëren”, stelt Frans Penne.
 
Jean-Jacques De Gucht: “Met de centrale ligging van onze stad en het overschot aan arbeidskrachten moet het beleid in Aalst alles in het werk stellen om nieuwe bedrijven te overhalen zich in onze regio te vestigen. Alleen een stevig economisch weefsel en een toename van het aantal  kleinhandelszaken  en  bedrijven, zowel kmo’s als multinationals, kan zorgen voor meer tewerkstelling, meer koopkracht en meer welvaart. Om deze bedrijven aan te trekken is er nood aan voldoende bedrijventerreinen gekoppeld aan snelle en flexibele vergunningsprocedures. Ook de strenge voorwaarden voor invulling van de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten worden herzien en flexibeler gemaakt.”
 
Ook op fiscaal vlak dienen nieuwe maatregelen zich aan. “Het is onzinnig en uitzichtloos de werkgevers en werknemers steeds zwaarder te belasten. We moeten dan ook zorgen voor een transparant en stabiel fiscaal beleid. Achterhaalde belastingen zoals het belasten van drijfkracht zijn onzinnig en stammen uit de vorige eeuw. Dergelijke belastingen moeten dus afgeschaft worden”, stelt Penne.
 
De economische activiteit dient uiteraard ondersteund te worden door de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan waarbij de ring R41, de wallenring, de realisatie van de N41 en de uitdieping van de Dender zorgen voor een antwoord op de hedendaagse noden van de bedrijven in Aalst en de ruimere regio. “Iedereen is immers het filerijden in de binnenstad en op de ring rond Aalst meer dan beu”, verduidelijkt Frans Penne.
 
Tenslotte moeten de Aalsterse ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun inbreng bij het beleid te doen. “Het lijkt mij bijzonder zinvol om een ondernemersraad in het leven te roepen. De Aalsterse ondernemers kunnen dan als officieel adviesorgaan de gemeenteraad en het college ondersteunen bij het nemen van beslissingen die hen aanbelangen en zodoende wegen op de politieke besluitvorming. Aalst heeft reeds tal van adviesraden maar deze hoogst noodzakelijke ondernemersraad ontbreekt. Open Vld wenst deze raad dan ook zo snel als mogelijk opgericht te zien”, besluit lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Amper 15 aanvragen voor studie naar herbestemming kerken

Algemeen

Open VLD wil euthanasie uitbreiden naar minderjarigen