Algemeen

Masterplan Erembodegem klaar: “Pastorietuin openzetten, station wordt mobiliteitshub en sluipverkeer tegenhouden”

Dit bericht delen

Op korte termijn gaat de muur van de pastorietuin in Erembodegem open en wordt de tuin publiek toegankelijk. De stad wil het sluipverkeer afremmen in de deelgemeente en het station van Erembodegem moet verder uitgroeien tot mobiliteitsknooppunt. Op korte termijn zijn dat de doelstellingen van het masterplan Erembodegem, dat de toekomst voor het dorp heeft uitgestippeld. De gemeenteraad stemt er dinsdagavond over.

Het masterplan voor Erembodegem is klaar. In deze studie wordt mooi weergegeven wat de kwaliteiten en ambities van de deelgemeente zijn en op welke manier de leefbaarheid opnieuw kan toenemen. Het masterplan wordt dinsdag ter goedkeuring voorgelegd aan de Aalsterse gemeenteraad.

Pastorietuin
“Op korte termijn zullen er al enkele projecten uit het masterplan gerealiseerd worden. De eerste stappen worden gezet om de muur van de pastorietuin open te maken en de tuin publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitshub aan het Erembodegemse station. Door het invoeren van een knip in de Italiënweg zal het sluipverkeer doorheen Erembodegem ontraden worden”, zegt de stad Aalst.

“De lat ligt hoog, maar door het realiseren van enkele concrete projecten op korte termijn zetten we nu al een eerste belangrijke stap in het waarmaken van de ambities voor 2040. De uitwerking van het masterplan moet het unieke karakter van Erembodegem vrijwaren”, benadrukt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. “De pastorietuin wordt een mooie groene ontmoetingsplek met boomgaard en natuurlijke speel- en rustelementen voor onze inwoners van Erembodegem.”

“We kiezen er bewust voor om de vele onbebouwde binnengebieden en buurtvelden zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing en ze om te vormen tot rust- en speelplekken. Slechts vier grote onbebouwde gebieden zullen onder strikte voorwaarden zoals een beperkte woondichtheid in de toekomst nog kunnen aangesneden worden”, besluit schepen Verdoodt.

Mobiliteit cruciaal
Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vult aan en zegt dat mobiliteit een cruciaal punt is. “Erembodegem is de dichtstbevolkte deelgemeente van Aalst en heeft daardoor bijzondere aandacht nodig. Het is onze taak als beleidsmaker om de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en de woonkwaliteit van Erembodegem zo veel als mogelijk te bewaken. Dit is een moeilijke evenwichtsoefening. Mobiliteit speelt hierin een cruciaal punt”, zegt hij.

“Aan de ene kant moeten we erover waken dat de verkeersdoorstroming voldoende gemakkelijk is, en aan de andere kant moeten er maatregelen genomen worden waardoor Erembodegem niet immobiel wordt. Met het masterplan gaan we het mobiliteitsprobleem zoals het zich nu voordoet in Erembodegem niet oplossen. Het geeft evenwel wel een aantal elementen aan waardoor we het probleem kunnen aanpakken en sensibiliserend kunnen werken naar de burger toe. Zo zal het station van Erembodegem ingericht worden als mobiliteitshub, een punt waar multimodale overstappunten worden samengebracht. Deze hub moet ervoor zorgen dat pendelaars die dagelijks met de trein van en/of naar het werk komen in Erembodegem voldoende aanbod krijgen om de laatste mile(s) niet met de eigen auto te moeten afleggen, maar andere vervoersmiddelen, deelfietsen, -steps,-auto’s en openbaar vervoer met flexibussen, kunnen gebruiken die aangereikt worden in het kader van deelmobiliteit waardoor flexibel verplaatsingsgedrag gestimuleerd wordt.”

Opwaardering van de gemeente
Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh zegt dit plan een belangrijke impuls is voor Erembodegem. “Al van bij de opmaak van het Masterplan Erembodegem ben ik fan en voorvechter om dit plan gerealiseerd te zien. Het masterplan moet echter gezien worden als een strategisch ontwerp, die een impuls biedt om van Erembodegem een meer leefbaar, aangenaam en gezond dorp te maken”, zegt ze.

“Daarnaast vormen de lokale economie, wonen en de sociale cohesie sleutelelementen in het plan. Voornamelijk het dorpscentrum vraagt gerichte ingrepen om het verkeersarmer te maken en veiliger voor kinderen om er te fietsen richting de verschillende buurtscholen. Hier moeten we als stadsbestuur de komende jaren werk van maken. Ik pleit voor verdere samenwerking en dialoog tussen de projectontwikkelaars, het stadsbestuur en de Erembodegemnaars. Voor een positieve toekomst en heropwaardering van onze gemeente. De openstelling van de pastorietuin en de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpsplein zijn daar alvast mooie voorbeelden van.”

Bron: www.hln.be (22 juni 2020)

Foto: Stad Aalst

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht pleit voor nationale toeristenpas voor openbaar vervoer

Algemeen

De Gucht pleit voor nieuwe aanpak migranten