Algemeen

Liberalen willen alle religies in godsdienstles

Dit bericht delen

De Raad van State heeft in een recent vonnis het licht op groen gezet van het voorstel tot decreet om in de laatste jaren van het secundair onderwijs één uur ‘vergelijkende godsdienstwetenschap’ in te richten.

Het voorstel waarover de Raad van State uitspraak deed, wil in de twee laatste jaren van het secundair onderwijs, in alle netten en onderwijsvormen (zowel ASO, TSO, BSO als kunstonderwijs) een van de twee nu al voorziene uren godsdienst of levensbeschouwing vervangen door één uur ‘vergelijkende godsdienstwetenschappen’. De leerlingen krijgen dan de basis mee van de andere erkende godsdiensten (katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe godsdienst, islam, jodendom en niet-confessionele vrijzinnigheid, en ook boeddhisme als de hangende erkenning er komt).

Initiatiefnemer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) kreeg voor zijn voorstel steun van zijn partijgenoten Marleen Vanderpoorten, Herman Schueremans en Sven Gatz alsook van Luckas Vander Taelen (Groen!). De indieners deden hun best zo behoedzaam en niet-agressief mogelijk over te komen. Het gaat om een van de twee verplichte uren, het vak wordt beperkt tot de twee laatste jaren secundair onderwijs (als men mag aannemen dat de leerlingen dus al ‘gevormd’ zijn in de eigen religie en ‘de ziel van het kind’ niet in gevaar komt), en de lessen mogen gegeven worden door de leraars godsdienst of zedenleer die reeds op school aanwezig zijn. Zij moeten dus niet noodzakelijk vrezen voor ‘hun uren’.

Maar ondanks die voorzichtigheid, is in levensbeschouwelijk gevoelige voorstellen tot decreet als deze een advies van de Raad van State nog veel essentiëler dan bij het gros van de gewone wetgeving. Daar is het advies van de Raad van State belangrijk voor technische opmerkingen, hier voor een fundamenteel inhoudelijke weging. In dit geval was de essentiële vraag die voorlag: schaadt een wijziging van de organisatie van de godsdienstles, ook in het katholieke net, de vrijheid van onderwijs? Maar ook: betekent het geen inbreuk van de verplichte neutraliteit in het gemeenschapsonderwijs? Indien dergelijke bezwaren zouden gelden, heeft het geen zin met zulke decreten verder te gaan.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vaticaan trekt uitspraak paus over “psychiatrie voor jonge homoseksuelen” in

Algemeen

Kunst en Economie hand in hand