Algemeen

Jean-Jacques De Gucht over mobiliteit in Aalst

Dit bericht delen

Met Johan Stylemans leverde Open Vld de voorbije legislatuur de schepen van Mobiliteit. Stylemans werd meermaals met alle zonden van Israël overladen, terwijl hij enkel handelde in uitvoering van een goedgekeurd mobiliteitsplan.

De beslissing om alleen nog autoverkeer staduitwaarts over de Sint-Annabrug te sturen, joeg iedereen op de kast. “Het was inderdaad de bedoeling van het stadsbestuur om eenrichtingsverkeer over de Sint-Annabrug te organiseren, maar op vraag van veel inwoners hebben we beslist om de brug alsnog open te stellen voor tweerichtingsverkeer. Als het van Open Vld afhangt, zal deze beslissing na 14 oktober niet herzien worden”, zegt lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht.

Het fileprobleem komt volgens de liberalen doordat Aalst geen volwaardige ring heeft. “De ondertunneling van de Gentsesteenweg moet voor verbetering zorgen.Wegen verbreden is geen oplossing, want die wegen sluiten uiteindelijk aan op lichtengeregelde kruispunten of rotondes en dat zorgt voor een trechtereffect. Te brede wegen veroorzaken ook gevaarlijke situaties bij het oversteken van fietsers en voetgangers.”

Open Vld is blij dat het bestek voor de aankoop van een parkeergeleidingssysteem is goedgekeurd. “Op termijn willen we een parking onder het Esplanadeplein en een parkeergordel rond de stad. Voor fietsers is de uitbouw van een sterstructuur die de deelgemeenten met het centrum verbindt, dringend. We zetten ook in op buurtwegen.”

Bron: Gazet van Antwerpen

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Lesbische partner ‘meemoeder’ zonder adoptie?

Algemeen

Commissie Cultuur bezoekt carnavalswerkhallen