Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil homo’s stamcellen laten doneren

Dit bericht delen

Middels een voorstel van resolutie wil hij het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over de wetenschappelijke mogelijkheid om ook homoseksuelen toe te laten als stamceldonor. 

De criteria waaraan stamceldonoren moeten voldoen zijn gelijklopend met die van bloeddonatie: tussen 18 en 60 jaar oud zijn, geen besmettingsgevaar voor de patiënt inhouden en geen medisch risicoprofiel hebben.

Dit laatste criterium houdt een a piori-uitsluiting van homo’s in, vindt Jean-Jacques De Gucht. Hij vraagt zich af of het verstandig is om homo’s uit te sluiten van stamceldonatie terwijl het bijzonder moeilijk is om een match, en dus een donor te vinden. De kans om een donor buiten de familie te vinden is gemiddeld één op 50.000, bij broers en zussen is dat één op vier.

Afwisselende seksuele contacten

De Gucht wijst erop dat iedere stamceldonor een bijzonder grondig medisch onderzoek ondergaat, inclusief een bloedstaal dat grondig onderzocht wordt (op hiv, hepatitis, herpes, CMV…). In de medische vragenlijst wordt bovendien gevraagd of hij/zij afwisselende seksuele contacten heeft.   

Daarom wil de Open VLD’er dat de regering het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek om advies vraagt over de wetenschappelijke mogelijkheid om ook mannelijke homoseksuelen toe te laten als stamceldonoren.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Kunstcel van federale politie wordt opgedoekt

Algemeen

Politieke onenigheid over nieuw jeugdontmoetingscentrum