Aalst, Mobiliteit

Verkeersveiligheid schoolomgeving Nieuwerkerken

Dit bericht delen

De stad Aalst blijft verder werken aan veilige schoolomgevingen.  Veiligheid aan de schoolpoort is één van de prioriteiten in ons mobiliteitsplan.  Dagdagelijks zijn we bezig om in deze omgeving verkeersveiligheid te garanderen.  We blijven alert voor situaties die ons gemeld worden om steeds de gepaste oplossingen te bieden.  De vrije basisschool De Linde in Nieuwerkerken paste zijn schooluitgang aan en ging met ons en met de lokale politie in gesprek om de nodige aanpassingen in het kader van een veilige schoolomgeving te laten doen.  Samen kwamen we tot de conclusie om ter hoogte van de nieuwe toegang in de Tolstraat een bijkomende oversteekplaats aan te brengen.  Aangezien dit een uitbreiding betekent van schoolzone zal ook de zone 30 in die zin uitgebreid worden.  Daarnaast zal het voetpad ter hoogte van de toegang in de Tolstraat verbreed worden door de drie parkeerplaatsen voor de school te schrappen.  Dit moet ongevallen voorkomen en zal de zichtbaarheid verhogen van de zwakke weggebruikers en zal de jonge kinderen de ruimte geven om hun eerste stappen te zetten in het verkeer.

Jean Jacques De Gucht : “Verkeersveiligheid in schoolomgevingen geniet onze hoogste prioriteit. Het is één van de belangrijkste taken van de lokale overheid om de jonge weggebruikers op een zo veilig mogelijke manier in het verkeer te loodsen.  We zetten dan ook alle middelen in om dit op een goeie manier te doen.  In Nieuwerkerken heeft het overleg tussen de school, de stad en de lokale politie ertoe geleid om een aangepaste oplossing te geven aan een gewijzigde situatie in de school.  Het aanbrengen van een bijkomend zebrapad, een uitbreiding van de zone 30 en het verbreden van het voetpad, zullen ertoe bijdragen om die schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden.  Moge dit evenveel evenzeer een oproep zijn aan alle weggebruikers om zich te houden aan de opgelegde snelheidsbeperking en de vereiste voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het voorbijrijden van dergelijke kwetsbare omgevingen.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Kruispunten Leirekensroute krijgen rood kleurtje

Aalst, Mobiliteit

fietsstraten en zone 30 binnen de R41