Algemeen

Het bestuur had beter op de kleintjes moeten letten

Dit bericht delen

‘Wie er ook in de volgende meerderheid zit, hij of zij gaat na 2018 een veel moeilijker financiële situatie tegemoet’, zegt Jean- Jacques De Gucht, Open VLD-lijsttrekker en de voornaamste tegenstander van de zittende burgemeester.

De liberaal Jean-Jacques De Gucht wil andere beleidsaccenten leggen in Aalst, maar dit keer profileert hij zich minder nadrukkelijk als kandidaat-burgemeester dan in 2012. Toen leek het tijdens de campagne soms – de branie van de jeugd, wellicht – alsof de sjerp al binnen was. Maar de zoon van Karel, die het in Aalst soms nog lastig heeft om het imago van fils à papa van zich af te schudden, slaagde er toen zelfs niet in zijn partij in het stadsbestuur te krijgen.

De meeste mensen lijken enthousiast over de metamorfose die Aalst de voorbije jaren heeft ondergaan. 

Jean-Jacques De Gucht: Er zijn inderdaad een paar hele goede zaken gebeurd. Maar neem nu het sportcomplex Schotte. Eigenlijk is dat een verwezenlijking van het vorige stadsbestuur – waarin ik voor alle duidelijkheid ook niet zat. Hetzelfde met de aanleg van het stationsplein. Niet alles wat is gerealiseerd, is dus de verdienste van dit bestuur. Dat kan ook niet anders, zulke dossiers vergen vaak jaren voorbereiding. Wel een prachtig project van dit stadsbestuur is de nieuwe bibliotheek. Wij hebben er met de Open VLD dan ook alles aan gedaan om het te steunen. Minder enthousiast ben ik over het Nieuw Administratief Centrum (NAC), waar alle stadsdiensten nu zijn ondergebracht. Een mooi gebouw, daar niet van. Maar eigenlijk had dat centrum er al op het eind van het vorige stadsbestuur moeten zijn. Door onenigheid in de toenmalige meerderheid over de locatie ervan is dat niet gelukt. Uiteindelijk heeft het huidige stadsbestuur dit gebouw gehuurd, maar wel tegen een veel te hoge prijs. Op het eind van de rit zal het administratief centrum daardoor twee keer meer kosten dan als men het in het begin gekocht had.

Dat zegt toch vooral iets over de besluiteloosheid van het vorige stadsbestuur?

De Gucht: Die besluiteloosheid was er ook bij dit stadsbestuur, alleen heeft men het probleem opgelost door te veel te betalen. Aalst stond er bij het begin van deze bestuursperiode financieel goed voor, vandaag is dat veel minder het geval. Wie er ook in de volgende meerderheid zit, hij of zij gaat na 2018 een veel moeilijker financiële situatie tegemoet.

Er zat veel geld in de stadskas omdat de vorige meerderheid door aanhoudende ruzies niets had uitgegeven. Is er dan niet gewoon sprake geweest van een inhaalbeweging?

De Gucht: Natuurlijk, maar je moet het geld op een intelligente manier uitgeven. Een stadsbestuur dat op de kleintjes let, had het dossier van het administratief centrum helemaal anders aangepakt. Nieuwjaarsrecepties voor het stadspersoneel die meer dan 100.000 euro kosten en waarvoor het personeel toch nog entree moet betalen, vind ik ook echt niet nodig.

Kunt u zich wel vinden in de analyse dat er een nieuwe drive in de stad is gekomen?

De Gucht: Aalst was sowieso ondergewaardeerd, maar er zit inderdaad een nieuwe dynamiek in de stad, die ervoor zorgt dat Aalst hipper wordt. We liepen achter op steden als Mechelen. Onder mijn generatiegenoten waren er nogal wat die in Brussel gingen studeren en daar bleven hangen. ‘Wat zou ik in Aalst gaan doen’, was toen het idee. Nu komen zelfs jonge mensen die niets met Aalst te maken hebben hier wonen. Maar in Mechelen, dat even ver van Brussel ligt als Aalst, heeft men sterk ingezet op het aantrekken van grote multimediabedrijven zoals Telenet, wat de inwoners van Mechelen de mogelijkheid geeft om een vaste baan te vinden dicht bij huis. Dat gebeurt nog te weinig in Aalst.

Hoe schat u uw eigen kansen en die van Open VLD in, in oktober?

De Gucht: We hebben sterke kandidaten en een goed programma. We willen onder meer investeren in Aalst als winkelstad, inzetten op groen en de zwakke weggebruiker beter ondersteunen. Verder zijn er vrij veel incidenten geweest aan het station, nogal wat ouders van kinderen die met het openbaar vervoer naar school komen maken zich daar zorgen over. We hebben daar politieagenten nodig die een oogje in het zeil houden, zodat we dat onveiligheidsgevoel kunnen wegnemen. In het algemeen zouden agenten in Aalst meer te voet moeten patrouilleren, zodat de politie beter aanspreekbaar is.

Hoe is uw verstandhouding met Christoph D’Haese? Knaagt het niet dat degene die door uw komst boos is opgestapt uit de Open VLD nu de populairste politicus van Aalst is?

De Gucht: Waarom zou dat knagen? Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Ik ben bezig met de Open VLD en met hoe we een mooi programma kunnen schrijven voor de toekomst van Aalst, en Christoph zit nu bij de N-VA. Maar voor het overige zijn wij het vaak met elkaar eens in de gemeenteraad. De Open VLD heeft er de afgelopen jaren ook uitdrukkelijk voor gekozen om constructief oppositie te voeren.

Wat verwacht u na deze verkiezingen? Ziet u de Open VLD met de N-VA van D’Haese in zee gaan?

De Gucht: Dat beslist op de eerste plaats de kiezer. Wat mij interesseert, is met partners om de tafel zitten met wie we een gemeenschappelijk verhaal kunnen schrijven. En er zijn in deze meerderheid zeker mensen met wie dat mogelijk is.

Bron: De Knack – 16 mei 2018

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Interview met Blauwzuur : Oud lid LVSV Brussel

Algemeen

Open Vld wil volwaardige ombudsdienst