Algemeen

Heraanleg Molenstraat nu op volle snelheid: “Eind oktober 2021 is nieuwe winkelstraat klaar, met veel aandacht voor fietsers en voetgangers”

Dit bericht delen

De archeologische opgravingen zijn bijna achter de rug, waardoor de heraanleg van de Molenstraat in Aalst op volle snelheid komt. Doorgaand verkeer is nu niet meer mogelijk. “De Molenstraat is een straat met veel functie, maar met weinig aandacht voor voetgangers en fietsers. Daar komt nu verandering in”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

In het nieuwe ontwerp wordt de straat volledig gelijkgronds aangelegd in vlakke, ruwe natuursteen voor een vlotte toegankelijkheid. “Het kruispunt met het Werfplein wordt als verkeersdrempel aangelegd om het gemotoriseerd verkeer te vertragen en de veiligheid te verhogen”, zegt schepen De Gucht.

“We willen de straat een vernieuwde uitstraling geven met als doel een grotere attractiviteit en beleving te bekomen. Dit onder meer door de gelijkgrondse uitvoering van de straat over haar hele breedte, met daarin bomen omgeven door zitmogelijkheden voor verpozing, sierelementen die verwijzen naar het verleden – zoals de watermolen beneden aan de Dender – en paaltjes die de voetgangerszone afbakenen om de veiligheid te bevorderen. De aanleg zal ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van de straat geoptimaliseerd wordt voor voetgangers en fietsers, maar ook dat mensen met rolstoelen, rollators of kinderwagens vlot de weg vinden naar de Molenstraat en er zich zonder problemen kunnen in bewegen”, zegt de schepen. “Dit zonder de auto volledig te verbannen, maar wel op een manier zodat de zwakke weggebruiker veilig zijn weg kan vervolgen doorheen de Molenstraat”, klinkt het.

Parkeerplaatsen
“Parkeren zal enkel in het eerste deel nog mogelijk zijn en niet meer in het gedeelte tussen cultuurcentrum De Werf en de Zwarte Zustersstraat. Het nieuwe ontwerp voorziet in vier plaatsen voor andersvaliden, zeventien ‘shop & go’-plaatsen en drie laad- en loszones. Laden en lossen zal wel nog kunnen in de hele straat in daarvoor speciaal ingerichte zones. Voor het cultuurcentrum komt ook een nieuw plein met bomen en zitplaatsen”, legt hij uit.

De archeologische opgravingen in de Molenstraat zijn zo goed als afgerond. Er gebeuren nog twee laatste opgravingen: een lokale opgraving ter hoogte van de Carrefour Express en een opgraving over de volledige breedte van de rijweg ter hoogte van bakker Ponnet. “Deze week plaatst Fluvius een gasdoorsteek onderaan in de Molenstraat. Zij verhelpen op dat moment ook een kabelstoring op een openbare verlichtingskabel ter hoogte van CC De Werf. Ook aannemer Aclagro uit Gent start met voorbereidende werkzaamheden in het deel tussen de Van Wambekekaai en de De Coninckstraat. Het gaat hier om lokale opbraak van de rijwegverharding, plaatsen van bemaling (voor grondwaterverlaging), leveren van werfmaterialen,…”

“Dat deze werken nodig waren, bleek uit de toestand van de ondergrond”, zegt De Gucht nog. “Deze kreunde onder de ouderdom en belasting die het door de jaren heen heeft moeten ondergaan. De riolering is volledig aan vernieuwing toe en wordt als eerste werk aangepakt. Er wordt in fasen gewerkt, onderaan te beginnen tot bovenaan. Daar waar de riolering afgewerkt is zal er onmiddellijk begonnen worden met de verdere aanleg van de bovengrond, waardoor we geleidelijk aan het nieuwe aanzicht van de Molenstraat zullen zien verrijzen.”

Rioleringswerken
Op maandag 22 februari start de aannemer ter hoogte van de Van Wambekekaai met de eigenlijke rioleringswerken in de Molenstraat. “Gedurende één week wordt hiervoor tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld aan de Van Wambekekaai”, zegt de schepen. “Doorgaand verkeer richting Burchtstraat zal moeten omrijden via de Frits de Wolfkaai en de Leo Gheeraerdtslaan. Na deze week zal de hinder zich beperken tot de Molenstraat en de De Conickstraat. Hier zal tot het einde van de werken geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.”

Ook fietsers worden omgeleid. “Gedurende de aanleg van de riolering blijven de voetpaden wel steeds bereikbaar en afgescheiden van de rijweg door middel van hekken. Op twee plaatsen in de Molenstraat wordt een doorgang over de rijweg voorzien, zodat voetgangers de Molenstraat makkelijk kunnen kruisen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de rioleringswerken begin mei 2021 afgerond zijn. Van zodra de riolering aangelegd is tot voorbij de De Coninckstraat, wordt wel gestart met de aanleg van de wegenis in het onderste deel van de Molenstraat”, zegt hij.

22 oktober
In augustus 2021 wordt ook de waterdichting van de kelder van CC De Werf vernieuwd. In september 2021 wordt de vernieuwing van het kruispunt Van Wambekekaai – Molenstraat ingepland. De aannemer plant alle werken voltooid te hebben op 22 oktober 2021.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Kruitfabriek kleurt blauw

Algemeen

Jean-Jacques op Studio Brussel over “Weekend aan Zee”