Algemeen

Film- en debatavond Gender en Cultuur

Dit bericht delen

OP 16 mei, de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie organiseren De Werf en Netwerk een film- en debatavond ‘Gender en cultuur’.  De avond start met de film ‘Animals’ van Nabil Ben Yadir.  De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal nl. de beestachtige homofobe moord die in 2012 plaatsvond in Luik.  Om de gevoelens die deze film opwekt te kunnen plaatsen en de problematiek ruimer te kaderen, is er aansluitend een debat met Filip Tielens, Fleur Pierets, Daniël Ray en Emerald Liu.  Filip Tielens zal de film inleiden en het debat nadien modereren.  Filip is journalist en podiumcoördinator bij De Standaard.  Fleur Pierets is schrijver, kunstenaar en LGBTQ-activist.  Daniël Ray vertegenwoordigt Phao, een organisatie die maandelijks activiteiten organiseert in de Denderstreek voor de LGBTQIA+-gemeenschap.  Emerald Liu is schrijver, dichter, journalist, filmmaker en vertegenwoordiger van het Hyster-X-collectief, een schrijverscollectief voor womxn en non-binaire personen.

Jean Jacques De Gucht : “Op de vooravond van de LGBTQIA+-dag willen we met deze film en aansluitend het debat een kader scheppen om (on)verdraagzaamheid in onze maatschappij te bespreken.  Homofobie, transfobie, bifobie zijn termen die eigenlijk niet thuishoren in onze samenleving.   In een ideale wereld zou discriminatie op grond van bijvoorbeeld religie, geaardheid, huidskleur, ras, geslacht niet mogen bestaan.   Gelijke kansen is iets waar onze maatschappij van doordrongen zou moeten worden en zou dit deel moeten uitmaken van onze samenlevingsbeleving.  Immers in de diverse samenleving waarin wij vandaag leven is gelijkwaardigheid en maatschappelijke aanvaarding voor iedereen, binnen de wettelijke waarden en normen,  een universeel grondwettelijk recht.  Mogen zijn wie je bent, lijkt een evidentie maar is het op dit moment nog steeds niet, jammer genoeg. Cultuur brengt mensen samen en kan op die manier een sleutel zijn om deuren te openen naar verdraagzaamheid.  Cultuur kan haar rol spelen als medicijn tegen geweld en discriminatie op welk vlak dan ook.  Ik zal er dan ook blijven voor ijveren en er actief op inzetten dat over dit thema gesproken wordt en dat culturele activiteiten over dit thema zullen blijven georganiseerd worden om zo op hopelijk korte termijn stappen in de goede richting te zetten en door te groeien naar een tolerante en inclusieve samenleving.  Ik ben er van overtuigd dat de enige manier om dit doel te bereiken erin bestaat erover te praten en er steeds weer over in debat en gesprek te gaan.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht over euthanasie in Reyers Laat

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht pleit voor een ruimer cultuuraanbod op school