Aalst, Mobiliteit

Fietsen in de voetgangerszone

Dit bericht delen

Fietsen is toegestaan in de voetgangerszone conform de wegcode. Evenwel blijft dit duidelijk voetgangerszone wat inhoudt dat de fietsers zich moeten aanpassen aan de voetgangers. In de wegcode staat : “De bestuurders die er mogen rijden, moeten stapvoets rijden ; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen. In die zones moeten de fietsers van hun fiets stappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.”

Door de verscheidenheid van het aantal bewegingen van voetgangers, en kinderen in het bijzonder, in alle mogelijke richtingen en vormen, of het nu snel of traag is, met 4 voetgangers op een rij of een groep voetgangers, is het niet de bedoeling om iedereen zijn plek toe te kennen binnen het principe van shared space. In dat geval zou de voetgangerszone ongeloofwaardig zijn en dient er een ander concept gehanteerd te worden. Het merendeel van de voetgangers in het voetgangersgebied zijn shoppers wat maakt dat zij minder bezig zijn met andere weggebruikers zoals fietsers. Omgekeerd, fietsers ervaren diezelfde ruimte op een totaal andere manier, namelijk als onderdeel op weg naar een bestemming. Het voordeel om de fietser te laten mengen met de voetgangers in het voetgangersgebied bestaat erin dat fietsers veel meer bewust gebruik maken van de ruimte en zich ook meer bewust zijn van de gevaren die schuilen in de voetgangerszone. Wanneer de fietser de mogelijkheid zou hebben om zich in het voetgangersgebied in een afgebakende zone te bewegen, zal de wet van de onderlinge verstandhouding minder spelen omdat de fietser zich die strook zal toe-eigenen en dus ook minder oplettend zal zijn voor voetgangers en de overstekende bewegingen van voetgangers ook minder zal accepteren. .

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Haalbaarheid brug over Albrechtlaan alsnog onderzocht

Aalst, Mobiliteit

“Vierkant Groen” invoeren in Aalst