Algemeen

Diepe zandlaag onder Esplanade? “Net wél ideaal”

Dit bericht delen

Uit een bodemanalyse die de stad liet uitvoeren aan het Esplanadeplein blijkt dat de ondergrond er tot 14 meter diep bestaat uit zandgrond verzadigd met water. “Onverantwoord om in dit moeras een parking te bouwen”, stelt Lander Wantens (Groen). “Fout”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Gronddeskundigen vinden dit net de ideale ondergrond voor een parking.”

Lander Wantens (Groen) kon het verslag van de bodemanalyse inkijken en is ongerust. “Het Esplanadeplein wordt een parking op los zand. Uit cijfers die we konden inkijken blijkt dat de bodem waarop de stad de Esplanadeparking wil laten bouwen bestaat uit zand. Tot 14 meter diep is er zandgrond verzadigd met water. De stad wil dus een parking op een moeras bouwen”, zegt Wantens.

Foutieve informatie

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bedankt Groen voor de voorzet voor open doel. “De partij Groen heeft het bodemonderzoek van het Esplanadeplein opgevraagd en integraal gekregen. Het valt te betreuren dat ze dit onderzoek aangrijpen om foutieve informatie de wereld in te sturen. Beter was geweest dat ze dit onderzoek eerst hadden laten nalezen hebben door een gronddeskundige of iemand die dergelijke technische verslagen kan lezen en er de juiste interpretatie zou kunnen aan gegeven hebben”, zegt de schepen. “Het onderzoek wijst inderdaad uit dat de grondlagen onder het Esplanadeplein tot twaalf à veertien meter diepte bestaan uit zand. Zand is echter, in tegenstelling tot wat de partij Groen wil laten geloven, als grondsoort veel stabieler dan andere grondsoorten zoals leem en klei. De grondweerstand van zandlagen is zeer goed. Dieper in de ondergrond zit er een kleilaag met leem, zijnde niet-waterdoorlatende grondlagen, wat een voordeel uitmaakt voor het bouwen van een waterdichte put. Met deze opbouw van lagen is er ook geen spanningswater te verwachten, wat de grond stabieler maakt”, aldus de schepen van Openbare Werken.

“In wezen is de ondergrond van het Esplanadeplein ideale grond: de stevige zandlagen bovenaan geven een stabiele bouwput en een stabiele fundering onder de parking. Met een beschoeiing tot in de kleilaag, in dit geval niet overdreven diep, verkrijg je een waterdichte bouwput. Wat de grond betreft, is er derhalve geen probleem.”

Minder parkeerplaatsen

Oppositiepartij Groen wil dat de stad de plannen voor de ondergrondse parking opbergt. “Wij willen een bovengrondse heraanleg van het plein met behoud van de bestaande bomen, een vereenvoudiging van de huidige verkeerssituatie, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Wij zien heil in een halvering van de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen die overblijven moeten gaan naar buurtbewoners en klanten van lokale handelaren”, zegt Wantens. Volgens Groen is er ook helemaal geen tekort aan parkeerplaatsen in Aalst.

Dat laatste spreekt De Gucht tegen. “Dat er meer parkeergelegenheid voorzien wordt, is niet abnormaal. Aan de pendelparking en Pier Kornel worden grosso modo 650 woongelegenheden gecreëerd. Door andere projecten die nu nog in de kinderschoenen staan, zal de stad sowieso aangroeien in bewoning”, zegt hij. “Wat de huidige parkeerdruk betreft, kan gesteld worden dat op dit ogenblik zestig procent van de parkeerplaatsen voorzien is bovengronds, wat betekent dat dit heel wat beslag legt op het openbaar domein en dus ook niet kan aangewend worden voor andere doeleinden, zoals fietspaden, voetpaden, bomen, speelaanleidingen voor kinderen, enzovoort.”

Bron: Het laatste nieuws – 12 september 2019

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Moslimexecutieve heeft plannen om kwaliteit van islamonderwijs te verbeteren

Algemeen

Open Vld wil stadsinformatie via mail sturen